Konsekvenser av avgiftsendringer og innføring av mva. på elbiler

Da Statsbudsjettet ble vedtatt i desember 2022 kom det flere nye endringer for bilbransjen som skulle tre i kraft allerede 1.januar 2023.
Konsekvenser av avgiftsendringer og innføring av mva. på elbiler
Transport

LeasePlan – en god leasingavtale

Nytt år fører med seg nye endringer

Noen av endringene var forventet, mens andre endringer var kompliserte å tolke og ikke minst tok det tid å få klarhet i hvordan de skulle håndteres. 

Bilbransjen oppnådde rekordhøye registreringstall i desember siden biler som ble registrert før 31.12 ikke ble berørt av avgiftsendringene. De første ukene nå på nyåret vil gå med til å få utlevert og starte registrerte biler.

Spesielt er det innføringen av mva. på elektriske personbiler som koster mer enn 500.000 kr og en ny vektavgift på 12,50 kr per kg av bilens egenvekt over 500 kg som har skapt litt hodebry. Hvordan dette skulle håndteres ble ikke konkludert med av myndighetene før de siste dagene før jul. Vi er imidlertid i gang med tilpasninger i våre systemer slik at riktige kalkyler kan lages så snart som mulig.  I tillegg er det flere bilimportører som har varslet prisendringer i tillegg til nye avgifter. 

Elektriske varebiler går fra null til full moms. I praksis vil ikke dette ha noen effekt på leasingleien siden varebiler har full tilbakeføring av mva. 

Leaseplan ønsker å forklare så godt det lar seg gjøre hva innføring av mva. og vektavgiften vil medføre gjennom følgende modell nedenfor, og vi forstår godt om det ikke er så enkelt å skjønne ved første øyekast.

Ta gjerne kontakt med Leaseplan kundeservice eller din faste kontaktperson hvis det er spørsmål rundt dette.

For en standard personbil som koster 600.000 kr vil endring i leien tilsvare ca 300 kr i måneden:

Endringer i Statsbudsjettet relatert til biler for 2023 er:

  • Firmabilskatt-fordelen for elbiler forsvinner i sin helhet fra 1.1.23.
  • Ny skattekalkulator er oppdatert på Leaseplan sine hjemmesider
  • Det innføres 25% mva. på elektriske personbiler på den summen som overstiger 500.000 kr totalt på bilens pris (inkl. utstyr, dekk, leveringskostnader, rabatter m.m., men eksl. avgifter)
  • Det innføres en ny vektkomponent i engangsavgiften. Dette skal gjelde for alle personbiler, også elbiler. Det skal beregnes engangsavgift med 12,50 kr per kg av bilens egenvekt over 500 kg.  Her er elektriske varebiler ikke berørt.
  • Omregistreringsavgift for elbiler er nå lik som andre biler.
  • Elektriske varebiler får 25% mva.