Endelig er egen ladebrikke klar

Tiden med flere brikker og apper er forbi - du trenger kun én ladebrikke
Endelig er egen ladebrikke klar
Transport

Ayvens – en god leasingavtale

Nå slipper man å ha x antall ladebrikker og apper til hvert enkelt kjøretøy. LeasePlan har utviklet en egen ladebrikke som vil bidra sterkt til at deres kunder og sjåfører får en enklere lade-hverdag. 

Én universalbrikke koblet opp mot flere ladeoperatører gjør at man slipper det store nøkleknippe med brikker de fleste elektriske kjøretøy er utstyrt med. Det kreves ingen nedlastning av app’er eller andre former for registrering. 

Dette er et nytt og unikt tilbud til Leaseplan kunder, og ladebrikken vil kunne benyttes hos de viktigste aktørene som tilbyr lading på det norske markedet. 

LeasePlan administrerer ladebrikken selv og har fjernet ressurskrevende mellomledd. Bak på ladebrikken står en QR-kode som åpner en side hvor det til enhver tid står hvilke ladeoperatører som kan benyttes med brikken. P.t. er Eviny og Mer koblet opp, og det står flere aktører klare for å bli en del av denne ladebrikken i den nærmeste tiden.

Alle nye elektriske kjøretøy vil leveres med ladebrikken klar til bruk (med mindre annet er avtalt med kunden). Det er ikke behov for at kundene foretar seg noe mot ladeaktørene da LeasePlan besørger at korrekt informasjon om brikkenummer og registreringsnummer blir meldt inn slik at de får postert kostnadene på riktig bil. 

Alle transaksjoner går daglig inn i rapporteringsportalen My Fleet slik at man vil få full kontroll på alle kostnader knyttet til lading på samme måte som for bompasseringer.

Det er med andre ord: 
•    Enkel håndtering
•    Ingen registrering fra sjåfør eller kunde er nødvendig
•    Faktura kommer til LeasePlan
•    Alle transaksjonsdata daglig tilgjengelig i My Fleet

Ønsker du å høre mer om lading og refusjonsordninger for firmabilbrukere, så ta kontakt med kundeservice@leaseplan.no

Les mer