Samarbeidet forenkler hverdagen vår

For TINE er det en forenkling å samarbeide med Agrikjøp om innkjøp.
Samarbeidet forenkler hverdagen vår

Våre ansatte kan gå inn på vår interne nettbutikk – TINE bestilling – der ligger alle våre Agrikjøp-avtaler. Avtalene gjør at vi sparer både tid og penger, sier innkjøpsdirektør Harald Felix Varstad i TINE.

TINE er melkebøndenes selskap, et samvirke som er eid av 11.400 bønder over hele Norge.

­– Vi har en verdikjede som går helt fra melkegårdene og fram til ferdige produkter, så slagordet «fra jord til bord» er helt sant, sier Varstad.

Ut over TINES virksomhet skapes det positive ringvirkninger og verdier i hele Norge.

­­– Vi snakker om 26000 arbeidsplasser, og nesten 23 milliarder i verdiskapning. Dette betyr veldig mye for små og store lokalsamfunn!

Tett samarbeid med Agrikjøp

Foruten melken fra bøndene, kjøper TINE inn varer og tjenester for nesten 7 milliarder kroner i året.

– TINE samarbeider tett med Agrikjøp om viktige innkjøpsbehov. Blant annet drivstoff, vikarer, kontormateriell, IT-utstyr, telefoner og telefonabonnementer. Dette samarbeidet gjør hverdagen vår enklere. For det første fordi vi får samlet behovene våre hos Agrikjøp sammen med andre eiere og brukerbedrifter. For det andre fordi vi får avlastning gjennom innkjøpsarbeidet til Agrikjøp, sier Varstad.

Innkjøpsfordeler

Han forteller at med noen innkjøp er det kanskje TINE som er størst og som driver fram gode priser, mens i andre kategorier er det kanskje andre eiere og medlemmer av Agrikjøp som er størst, og dermed gir Tine store fordeler.

– Med over 5000 ansatte er det viktig for oss å gjøre det enkelt for TINEs medarbeidere å handle på Agrikjøp sine avtaler. Derfor har vi en intern nettbutikk, den heter «TINE bestilling», der har vi gjort Agrikjøpavtalene tilgjengelige for våre ansatte og for TINEs datterselskaper.

– For andre mellomstore og mindre bedrifter i landbruket er det enkelt å finne fram til Agrikjøp sine avtaler på agrikjop.no, presiserer innkjøpsdirektør Harald Felix Varstad.