Bedre avtaler enn vi kunne klart alene

Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av 44 000 bønder, og er den viktigste leverandøren av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk. For å drive lønnsomt drar de stor nytte av Agrikjøps innkjøpsavtaler.
Bedre avtaler enn vi kunne klart alene

Felleskjøpet Agri foretar mange innkjøp.

 – Vi har et veldig godt samarbeid med Agrikjøp, de holder i mange viktige innkjøpsavtaler for oss, sier innkjøpsdirektør Geir Vik i Felleskjøpet Agri.

Som innkjøpsdirektør har Geir Vik overordnet ansvar for alt av innkjøpsaktivitet i Felleskjøpet.

– Vi har også ansvar for indirekte kjøp, alt som trengs til den daglige driften av både butikkene, hovedkontoret og fabrikkene. Det kjøpes inn alt fra kontorrekvisita til strøm, telefon, printere, reise, IT-løsninger, vikar- og personalavtaler. Vårt samarbeid med Agrikjøp er viktig for oss da de sikrer oss bedre avtaler enn vi kunne ha klart alene, understreker han.

Kjenner landbruket godt

Agrikjøp AS er en felles innkjøpsorganisasjon for Landbrukssamvirkets bedrifter og deres datterselskaper. De forhandler fram gode rammeavtaler slik at bedriftene sparer tid og penger på viktige innkjøp.

– Fordi Agrikjøp samler volum fra hele landbrukssamvirket kan de fremforhandle veldig gode avtaler, sier Geir Vik.  

– Vi ser på Agrikjøp som et viktig verktøy for å oppnå de viktigste og beste avtalene. Ved at Agrikjøp håndterer disse avtalene letter det organiseringen av innkjøp for Felleskjøpet Agri.

De kjenner landbruket godt, og vet hva vi har behov for. Vi sparer tid og penger på å vite at Agrikjøp har gjort jobben for oss og forhandlet frem de beste avtalene – det kan vi stole på.

Det er utvilsomt veldig mange gode avtaler vi umulig hadde klart å anskaffe på egenhånd.

Veldig god totalpakke

Geir Vik understreker at Felleskjøpet Agri får en totalpakke som er veldig god.

«Vi kan overlate store avtaler til Agrikjøp, dette gjør at vi effektiviserer innkjøpsarbeidet og kan sette søkelys på kjernevirksomheten vår. Dette blir et vinn-vinn samarbeidsom til syvende og siste kommer bonden til gode igjen – det er jo bonden vi er her for».

Geir Vik, Innkjøpsdirektør I Felleskjøpet

Markedsinnsikt

Geir Vik understreker at det også er en stor fordel at Agrikjøp har så god innsikt i markedet.

– De har et stort utvalg av innkjøpskategorier, og de følger med på utvikling og innovasjon innenfor de ulike kategoriene. De holder i viktige innkjøpsavtaler og har en tett dialog med leverandørene. Dette gir dem langt bedre markedskompetanse enn vi har innenfor disse kategoriene.

– Agrikjøp benyttes til alt av IKT-avtaler, PC og telefoni. Telenor-avtalen er stor og viktig for oss. Vi bruker dessuten kontor, vikar- og personalavtalene, Agricard og alt knyttet til reise: hotellavtaler, flyavtaler, leiebil og drivstoff, sier Geir Vik og legger til:

 – Alt i alt er vi veldig godt fornøyd med samarbeidet vi har med Agrikjøp i dag.

Slik tar du i bruk Agrikjøp-avtalene