Agrikjøp – Norturas forlengede arm

Gjennom Agrikjøp oppnår vi stordriftsfordeler. Vi hadde ikke klart oss uten dem. De er vår forlengede arm på innkjøp, sier innkjøpsdirektør Inger Lise Fagerli i Nortura.
Agrikjøp – Norturas forlengede arm

Agrikjøp AS er en felles innkjøpsorganisasjon for landbruket. De innehar unik kompetanse innen sine fagfelt og forhandler frem gode rammeavtaler, slik at eiere, deres datterselskaper og øvrige bedrifter knyttet til Norsk Landbrukssamvirke skal spare tid, penger og ressurser på viktige innkjøp.

Agrikjøp forhandler de beste rammeavtalene for våre eiere og brukerbedrifter. De samler volum på tvers og oppnår stordriftsfordeler som vi ikke hadde klart å få til selv. Det gjør at vi slipper å håndtere innkjøpsprosesser, og frigjør tid til å fokusere på andre kategorier, sier Inger Lise Fagerli i Nortura.

Inger Lise er Innkjøpsdirektør, har jobbet med strategisk innkjøp i Nortura siden 2009. Hun brenner for dette fagområdet.

Verdiskapning

Innkjøpskompetanse er viktig. Strategisk innkjøp er spennende.

Inger Lise forteller at Nortura har fokus på verdiskapning og konkurransekraft gjennom innkjøp, og de arbeider for å bidra til et sterkere og mer lønnsomt Nortura. – Mange tror kanskje at jobben til konserninnkjøp er å kjøpe inn produkter og tjenester vi trenger for å produsere varene vi selger. Det gjør vi ikke. Strategisk innkjøp er prosessen vi bruker for å identifisere og prioritere kategorier vi skal arbeide med, og gjennomføre disse for å sikre verdiskapning og redusere risiko på innkjøpssiden, sier Inger lise.

Inger Lise Fagerli og hennes kollegaer analyserer hva Nortura kjøper inn, hvem som kjøper, hvilke leverandører de kjøper fra og hvordan markedet ser ut. For å lykkes, er de avhengige av et godt samarbeid internt.

– Vi jobber alltid tverrfaglig med f.eks. transport, produksjon, salg, marked og økonomi. Med det tverrfaglige teamet går vi ut i markedet, inviterer aktuelle leverandører til å delta i forespørselsprosesser, forhandler, velger leverandører og inngår kontrakter. Det er kun disse leverandørene, i tillegg til innkjøpsavtalene Agrikjøp har inngått, vi skal kjøpe fra. På den måten skaper vi trygghet for sluttbrukerne, fordi de kan være sikre på at produkter, tjenester og leverandører etterlever nødvendige krav.

Agrikjøp – verdifull kompetanse

Nortura har et tett samarbeid med Agrikjøp.

– De forespør på et mye større volum enn det Nortura har selv, og oppnår derfor bedre avtaler gjennom stordriftsfordeler. Samtidig slipper vi å bruke tid på disse innkjøpsprosessene. Dermed reduserer vi kostnader, og får mer tid til å jobbe med  øvrige kategorier. Agrikjøp er en viktig bidragsyter for oss, de skaper merverdi og konkurransekraft på innkjøpssiden.

Fagerli sier at Agrikjøp har en unik kompetanse om markedet på de kategoriene de har ansvaret for. Som for eksempel reise, hotell, vikarer, IKT og produksjon.

– Gjennom Agrikjøp sikrer vi samarbeid og synergi på tvers i landbruket, understreker Norturas innkjøpsdirektør.

Bondens selskap

Nortura er en av Norges største matprodusenter med kjente merkevarer som Gilde og Prior. Nortura er bondens selskap – et samvirke eid av over 17000 norske bønder, spredd over hele landet.

De er på 31 lokasjoner, med slakteri, produksjonsanlegg, ekspedisjoner og datterselskapers foredlingsvirksomhet. Nortura leverer mat til dagligvare, restauranter, hotell, kiosk, storkjøkken, kantine og industri, og i tillegg er de markedsregulator på egg og kjøtt.

Matproduksjon og bærekraft henger tett sammen. Nortura er svært opptatt av å produsere mat på naturens premisser, med utgangspunkt i det norske ressursgrunnlaget. For de som er interessert, så kan de lese mer om dette i Norturas bærekraftstrategi, som består av mer enn 60 mål i hele verdikjeden fra bås til bord.

Agrikjøp

Gjennom Agrikjøp får bedriften din tilgang til over 70 fordelsavtaler. Avtalene dekker et bredt spekter, og er fordelt på syv ulike kategorier: Eiendomsdrift, Kontor, Personal, Produksjon, Reise, Transport og IKT, samt Agricard – Landbrukets eget kreditt- og fordelskort.

Bildetekst:

– Samarbeidet med Agrikjøp gjør at vi reduserer kostnader, sier innkjøpsdirektør Inger Lise Fagerli i Nortura.