Om Agrikjøp

Agrikjøp AS er en felles innkjøpsorganisasjon for Landbrukssamvirkets bedrifter og deres datterselskaper. Vi forhandler frem gode rammeavtaler, slik at din bedrift kan spare tid, penger og ressurser på viktige innkjøp. I landbruket står fellesskap og samvirketanken sterkt. Det gjør oss samtidig mer lønnsomme sammen.

Agrikjøp 

Agrikjøp er et aksjeselskap som inngår i Landbrukssamvirket. Vi ble dannet i september 2000, og fremforhandler innkjøpsavtaler for landbruksindustrien. Agrikjøp drifter og eier også Agricard – Landbrukets kreditt- og fordelskort. I tillegg er Agrikjøp tilknyttet Agrol – Landbrukets fordelsprogram.

Hvem kan bruke Agrikjøps avtaler?

Agrikjøps innkjøpsavtaler og agrikjop.no kan benyttes av medlemsbedrifter i Norsk Landbrukssamvirke og deres datterselskaper. I tillegg kan regnskapskontorer tilknyttet Norges Bondelag, og enkeltbedrifter godkjent på annet grunnlag, bruke Agrikjøps avtaler.

Over 80 fordelsavtaler 

Agrikjøps brukerbedrifter har tilgang til over 80 fordelsavtaler, fra leverandører som kjenner landbruket og landbrukssamvirket godt. Avtalene dekker et bredt spekter, og er fordelt på syv ulike kategorier: Eiendomsdrift, Kontor, Personal, Produksjon, Reise, Transport og IKT, samt Agricard – Landbrukets eget kreditt- og fordelskort. I tillegg kan ansatte i Agrikjøps brukerbedrifter dra nytte av over 40 fordelsavtaler i Agrol – Landbrukets fordelsprogram.

Sterke og lønnsomme sammen 

I Agrikjøp vet vi at sammen er vi sterkere, bedre og mer lønnsomme. Vi vet at samlet innkjøp gir lavere kostnader. Derfor forhandler vi frem avtaler som gjør driften enklere, og som kommer alle våre medlemsbedrifter til gode.

INFORMASJON OM SELSKAPET
Eiere: Agrikjøp eies av Tine, Nortura, Norske Felleskjøp, Norges Bondelag, Agrol, samt flere mindre aksjonærer.
Besøksadresse: Agrikjøp holder til i Landbrukets Hus, Hollendergata 5, 0190 Oslo.
Postadresse: Postboks 9230 Grønland, 0134 Oslo.
Kontaktinformasjon: Kontakt oss via kundeservice ved å sende oss en e-post til post@agrikjop.no eller på telefon: 22 05 71 15. Telefonen er betjent hverdager fra kl. 8.00 til 15.45.
Samarbeid og leverandør til Agrikjøp: Ønsker du komme i kontakt med Agrikjøp og våre innkjøpere i Agrikjøp angående nye avtaler eller som ny leverandør? Kontakt oss på post@agrikjop.no eller se kontaktopplysninger i leverandøroversikten.