Husk fristene for sesongdekkskift

Vi går mot kaldere dager og glattere veier. Da er det viktig å huske når dekkene på bilen må byttes ut.
Husk fristene for sesongdekkskift

Produktsjef i BestDrive, Torleiv Dalen Haukenes forteller om frister for å skifte dekk:

 • Piggdekk kan du sette på fra 1. november, med unntak av Nordland, Troms og Finnmark hvor dato er fra 15. oktober.
 • Fristen for å ta av piggdekk er fra første mandag etter 2. påskedag, med unntak av Nordland, Troms og Finnmark hvor fristen er 1. mai. 
 • Det er ingen frister knyttet til bruken av piggfrie vinterdekk

Av sikkerhetsmessige årsaker er vår anbefaling å bruke vinterdekk kun i vinterhalvåret! Det er lovlig å sette på piggdekk når føret tilsier det, både før og etter fristene. Det er du som bilfører som må vurdere om kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep.

Tips om du vil bytte dekkene selv

 1. Kontroller at mønsterdybden på dekkene du skal sette på er bra nok.
 2. Sett bilen på et rett og hardt underlag. Ikke grus.
 3. Sett på håndbrekket.
 4. Sjekk om bilen har såkalt «jekk-modus». Biler med luftfjæring må settes i dette moduset via panelet på dashbordet.
 5. Plasser jekken riktig. Du ser jekkepunktene under bilen, eller bruk instruksjonsboka.
 6. Beveg deg aldri under en bil som kun står på jekk, kan føre til alvorlig klemskader. Legg et av de andre hjulene under bilen som en forsikring, eller bruk bukk som sikring.
 7. Løsne hjulboltene før bilen jekkes opp. Plassere hjulene riktig i henhold til rulleretning. Noen dekk har piler/merke som viser rulleretning.
 8. Sjekk om felgene har navringer, eller om navringene fra de avmonterte hjula sitter igjen på navet.
 9. Sjekk at du bruker riktige bolter. Det kan være forskjell på sommer- og vinterhjula. En feil her kan få alvorlige konsekvenser.
 10. Når du skal trekke til hjulboltene skal det trekkes til med oppgitt moment, som varierer noe fra bil til bil. Både for løs og for hard tiltrekking er like galt. Sjekk instruksjonsboka! Det anbefales å benytte en momentnøkkel eller momentstav. Fest gjerne hjulboltene diagonalt.
 11. Sjekk lufttrykket, og sjekk at alle ventilhettene er på plass og er uten skader.
 12. Etter noen mils kjøring bør du sjekke om hjulboltene sitter som de skal. Ettertrekk med moment.

Har du spørsmål kan du alltid kontakte din lokale BestDrive.