Hvorfor bytte til elektrisk varebil

Nå er det enda enklere for ditt firma å kjøre bærekraftig. Kutt utslipp og reduser utgiftene til drivstoff og bompenger. LeasePlan tilbyr alt bedriften din trenger for å kjøre grønt.
Hvorfor bytte til elektrisk varebil
Transport

Ayvens – en god leasingavtale

Det finnes mange fordeler ved å bytte til elektriske varebiler. 

Her finner du noen gode grunner: 

  • Relevante elektriske varebiler er nå tilgjengelig i de fleste størrelser
  • Utgiftene til bompassering ved kjøring i bysoner har økt kraftig ved bruk av diesel og bensin, mens de for elektriske varebiler fortsatt er på et moderat nivå. Fra og med 01.03 2020 har Oslo Bystyre vedtatt fri bom for elektriske varebiler i takstgruppe 1 (tillatt totalvekt under 3500 kg) i Oslo. Nulltaksten for lette elektriske varebiler skal vare i minimum tre år.
  • Infrastruktur for lading er på plass slik at det fungerer fint å benytte elektrisk varebil i sitt virke.
  • Der det er mulig å kjøre i kollektivfeltet med elektriske biler, kan du komme raskere frem enn med dieseldrevne varebiler
  • Firmaet ditt bidrar til å kjøre miljøvennlig.
  • Besvarer dere anbud fra det offentlige? Det tyder på at det kan komme anbudskrav om at leverandører må ha elektriske biler i sin flåte
  • Enova gir støtte til kjøp av elektrisk varebil, med tilhørende lader. Les mer om dette her!
  • Det er innført en nasjonal unntaksregel for vektbegrensningene i førerkortklasse B, for kjøretøy med alternativt drivstoff. Kjøretøy i denne kategorien har tillatt totalvekt over 3 500 kg, men ikke over 4 250 kg.

Agrikjøp-avtalen

Med Agrikjøp-avtalen hos LeasePlan har du enkel tilgang på elektriske varebiler i tillegg til en rekke andre alternativer. Avtalen hjelper din bedrift med å spare kostnader, frigjøre ressurser, ta mindre risiko, i tillegg til å støtte miljøkravet gjennom bl.a. lavere Co2 utslipp.

Flere og flere anbud har miljøkrav til transporttjenester. LeasePlan gir gjerne råd på hvordan dere kan håndtere biladministrasjon på en mest mulig kostnadseffektiv måte. De hjelper også til med en tilpasset bilpolicy for deres firmabilpolicy.

Ta gjerne kontakt for en samtale om hvordan vi kan hjelpe dere med dagens utfordringer og mulige besparelser for firmabilparken. Kontaktopplysninger finner du her.

Fordelene med leasing

Reduserte totale kostnader (TCO):

Dra nytte av LeasePlans kjøpekraft for å få en bedre pris på biler og tjenester knyttet opp til bilene, slik som vedlikehold, reparasjon og forsikring.

Mindre risiko:

Når du leaser firmabilene dine, betyr det at alle kjøretøyrelaterte risikoer overføres til LeasePlan tar risikoen for skade, forsikring og restverdi, mens du fokuserer på kjernevirksomheten din.

Frigjør ressurser:

LeasePlans kompetente medarbeidere hjelper deg! Du bestemmer selv hvor mye av biladministrasjonen du skal sette bort; fra å finne de rette bilene til å gjøre de administrative og daglige oppgavene. Det er opp til deg.

Trygge og fornøyde sjåfører:

Vårt aktive forebyggingsprogram reduserer ulykker og kostnader samt holder sjåførene trygge på veien. LeasePlan har en døgnbemannet assistansetelefon hvor dine sjåfører har første prioritet.

Lavere CO2-utslipp:

Elektriske biler i flåten bidrar til å nå bedriftens bærekraftsmål og bedrer bedriftens image. LeasePlan kan hjelpe til og gi god veiledning og råd i overgangen til elektriske biler og varebiler.

Ulike løsninger for biladministrasjon

LeasePlan definerer sammen med bedriften hvilke mål man skal sette for bilflåten og hvilke biladministrasjonstjenester dere trenger.

Alle bedrifter og bransjer har ulike fokusområder, men felles er ofte målet om å redusere og kontrollere kostnadene på bilflåten. Avhengig av eget behov, kan dere velge hvor mye som skal outsources til LeasePlan, fra å sette bort alle oppgavene til å gjøre deler eller alt selv gjennom nettbaserte verktøy.

LeasePlan kan hjelpe til og gi god veiledning og råd i overgangen til elektriske biler og varebiler.

Flåteanalytikere hjelper din bedrift med verdifull datainnsikt til bransjens standarder for å sikre at deres biler holder tritt med konkurrentene. Med digitale verktøy for bilansvarlige og sjåfører gjøres biladministrasjonen så enkelt som mulig.

Kontakt Leaseplan og henvis til Agrikjøp-avtalen