Følger laksen fra gyting til matbordet

Blokkjedeteknologi gir sikker sporing
Følger laksen fra gyting til matbordet
IKT

Atea – digitalisering med gode verktøy

For å gi kundene trygghet samarbeider en av Norges største lakseprodusenter, Cermaq, med Agrikjøp-leverandør Atea om sikker sporing av laksen de selger. Sporingen, som bygger på blokkjedeteknologi (blockchain), er like anvendelig for andre matprodukter.

Folk vil vite hvor maten kommer fra, om den er trygg å spise og om den er produsert på en bærekraftig måte. Da er det viktig å kunne spore hele matens verdikjede – og det er nettopp det blokkjedeteknologien gjør for Cermaq. De produserer laksen, sporingsverktøyet fra IBM Food Trust implementeres av Atea, og laksen kan følges fra eggene gytes til forbrukers tallerken.

Matsikkerhet

Data- og digitaliseringsleder hos Cermaq, Henning Knivsberg Moe forteller at Cermaq har sett på ulike teknologier for å imøtekomme kundenes behov for sikker sporing, og blokkjedeteknologi treffer altså godt på sporing og matsikkerhet.

– Det handler om å ha full kontroll på datakjeden i hvert ledd av produksjonen. Vi skal være en bærekraftig leverandør av fisk, og da må vi vise til sikker sporbarhet av det vi leverer. Vi har data fra hele verdikjeden; gytested og -tid, hvilket settefiskanlegg laksen har vært i, hvilket sjøanlegg, type fôr, vaksiner og all annen relevant informasjon. Det muliggjør at sluttkunde i butikk kan skanne en QR-kode på produktet og få informasjon som viser «from egg to plate», sier han.

Henning Knivsberg Moe
Data- og digitaliseringsleder hos Cermaq, Henning Knivsberg Moe, tror det etter hvert blir et krav at all mat som selges kan spores.

Større betalingsvilje

Cermaq selger store kvanta til få kunder. Men både deres kunder og sluttbrukere er stadig mer opptatt av matsikkerhet og kunnskap om hvor fisken kommer fra og hva som har påvirket den før den havner på middagsbordet.

– Etter hvert tror jeg det blir et krav at all mat som selges kan spores. Vi ser allerede nå at kundene er villige til å betale mer for produkter som har sikkert opphav og er produsert på en bærekraftig måte. For vår del har denne sporingen styrket våre relasjoner til kundene, sier Henning Knivsberg Moe.

Ikke så kjent i Norge – men stort potensial

Trond Henriksen i Atea forteller at blokkjedeteknologi brukes internasjonalt av ulike aktører i matsystemet; supermarkeder og matvarekjeder, foredlere, matprodusenter og transportører, men her i landet er det ikke særlig utbredt.

– Egentlig er det litt rart, for nordmenn, og kanskje særlig den oppvoksende generasjon er jo opptatt av sunnhet og miljø. Men foreløpig mangler vi mekanismer her i landet for å verifisere verdikjedene. I Frankrike for eksempel er det annerledes, der brukes sporingsdata aktivt når folk handler – og det er en større betalingsvilje for produkter som er bærekraftig produsert med høy dyrevelferd, sier han.

Dette er blokkjedeteknologi

Sporingsløsninger på matvarer ved bruk av blokkjedeteknologi linker ulike datablokker i hele verdikjeden mot hverandre. Teknologien brukes for å verifisere verdier eller transaksjoner i en lang verdikjede. Det er data som er distribuert på ulike databaser som «snakker» sammen – og som er kryptert. Data her kan altså ikke slettes eller endres, noe som eliminerer muligheten for juks i etterkant. Riktig bruk av blokkjedeteknologi gir bransjen bedre kontroll, skaper bærekraftige verdikjeder og sikrer data i sanntid.

Teknologi kombinert med bransjeinnsikt

Samarbeidet mellom Atea og Cermaq har vært spennende og fruktbart for begge parter.

– For oss i Atea er det viktigste i et slikt prosjekt at vi forstår prosessene som matsystemet går igjennom før det kommer i butikkhyllene. Vi må vite alt som påvirker produktet og hvilke data vi må ha fangst på, sier Henriksen.

– Samarbeidet med Atea har vært veldig godt, og det har vært helt avgjørende at de har hatt god kjennskap til prosesser og det spesielle med oppdrett, kombinert med utstrakt teknologiforståelse, sier Knivsberg Moe.

Aktuelt for flere

Han mener at matsporing og blokkjedeteknologi er veldig aktuelt for flere i Agrikjøp-nettverket.

– Verdikjeden for korn, kjøtt og melk er kanskje noe enklere enn for lakseproduksjon, og de har også stort sett flere kunder, og med denne teknologien på plass kan det gi økt verdi. Jeg tror dette er en ny verden vi bare må forholde oss – og for matbransjen er det et enormt potensial, sier Henning Knivsberg Moe.

Gir sterkere posisjon

– Vi har fått veldig god respons i markedet – og vi ser at store aktører drar tydelig i denne utviklingen. Produkter i det norske matsystemet som kan dokumentere renhet og bærekraft i matvareproduksjonen vil få en sterkere posisjon, sier Trond Henriksen.

Samarbeidet mellom Cermaq og Atea gjør at laksen følges fra gyting til tallerken.


Fakta om Cermaq

Cermaq er en av Norges største matprodusenter. Hver dag produserer de mer enn 1 million måltider med sunn og bærekraftig laks. Cermaq Norway har virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark, og har ca. 500 medarbeidere. All produksjon foregår nord for Polarsirkelen. De har fire ferskvannsanlegg, 43 sjøanlegg i Nordland og Finnmark og to slakterier; ett i Hammerfest og ett i Steigen.

Fakta om Atea

Atea er den ledende leverandøren av IT-infrastrukturløsninger i Norden og Baltikum med 40 milliarder kroner i omsetning og mer enn 7000 ansatte. I Norge har selskapet 22 kontorer, fra Alta i nord til Kristiansand i sør.