Fem tips for en mer bærekraftig bruk av skyplattform

Innen 2030 forventes verdens strømforbruk å stige hele 20 prosent. Derfor blir energieffektiv datalagring og bruk av fornybar energi stadig viktigere.
Fem tips for en mer bærekraftig bruk av skyplattform
IKT

Atea – digitalisering med gode verktøy

Slik kan du gjøre din bedrift mer bærekraftig i 2024

1. Spør leverandøren om grønn strøm på datasenteret, still krav om lav PUE

I løpet av de siste 10-15 årene har energiforbruket innen IT-området holdt seg relativt stabilt, hovedsakelig på grunn av en nedgang i PUE (Power Usage Effectiveness). Servere og datasentre bruker strøm til drift, noe som skaper varme som deretter må kjøles ned, og dette totale energiforbruket kalles PUE. Jo nærmere PUE er null, desto mer effektivt er datasenteret.

Energiforbruket innenfor IT-sektoren forventes å øke betydelig frem mot 2030, samtidig som vi ser at datasentrene ikke blir mer energieffektive (PUE holder seg stabil). Økt energiforbruk betyr også økte utslipp, og derfor blir det stadig viktigere å stille spørsmål til leverandørene om strømforsyningen til datasentrene kommer fra fornybare kilder, og samtidig sette krav til energieffektivitet.

2. Ansvarliggjøring av skyforbruk

Effektiv bruk av skyressurser krever en klar organisasjonsstruktur og ansvarsfordeling. Uklart eierskap kan skape forvirring i skyprosjekter med flere pågående aktiviteter. Mange organisasjoner har etablert governance-strukturer, men de blir ofte oversett og ikke brukt effektivt – noe som fører til ukontrollert kostnadsøkning.

Å ha en operativ governance-struktur er nøkkelen til å ta veloverveide beslutninger og for å effektivt kunne følge opp skyressurser, og dermed sikre kostnadseffektiv bruk av skyen.

3. Unngå høy replikering av data som lagres

Unødvendig høy replikering av data i skyen fører til økt lagringsbehov, som igjen øker kostnadene. I tillegg øker mengden replikert data energiforbruket i datasentre, som trenger flere servere og datalagre for å håndtere den økte datamengden, med påfølgende utslipp. Begrenset replikering bidrar til å redusere kostnader, senke energiforbruket i datasentre og optimalisere ressursbruken ved å unngå unødvendig ressursallokering.

Et eksempel er en kunde innen bilbransjen som hadde høy replikering for lagring av data. Kostnadsreduksjonen kun ved å redusere replikering av data til et lavere akseptabelt nivå for kunden utgjorde ca. 20 prosent av total årlig besparelse. Energiforbruket ble halvert ved at antall lokasjoner dataen ble lagret på ble halvert.

4. Vær bevisst på behovet for skalering

Et annet felt vi ser gjentagende muligheter for er skalering i skyen. Altså hvor mye behov for lagring du har.  Skalering kan være en teknisk kompleks øvelse å utføre ettersom skyplattformen allerede er fullt operativ, og endring på en faktor kan påvirke andre faktorer.

Å ha en forvaltning som kan redusere overdreven bruk av datakraft bidrar også til redusert klimautslipp. En virksomhet har behov for mer lagring i kortere perioder, og lavere andre perioder. Å være bevisst på å ikke ha maks skalering hver gang kan bidra betydlig til å kutte energiforbruket. 

5. Slett ubrukte ressurser

Sletting av ubrukte skyressurser er viktig, men ofte oversett i praksis. Selv om man betaler for skyressurser etter eget forbruk, glemmer mange organisasjoner å rydde opp. Vår erfaring viser at nesten alle kunder har ressurser som enkelt kan slettes for å redusere sløsing av datalagring. Dette trinnet kan også hjelpe med å etablere bedre rutiner for ressursforvaltning, og proaktivt unngå brakkliggende ressurser. 

Manglende oppryddning skjer ofte på grunn av uklare ansvarsforhold og manglende retningslinjer. For å løse dette, er det viktig å ha en god governance-struktur på plass. Tiltak relatert til ubrukte ressurser utgjør en betydelig andel av våre anbefalinger til kunder, og det er betydelig potensiale for å oppnå en mer energieffektiv bruk av skyen. Det beste er at slike tiltak vanligvis ikke er veldig komplekse.

6. Legg grunnlaget for en fremtid i skyen

Det er mange bærekraftfordeler med å migrere til skyen – men arbeidet stopper ikke der. For å maksimere verdien av skyen, redusere kostnader og oppfylle virksomhetens bærekraftmål, er det avgjørende å jobbe med kontinuerlig optimalisering. Ved å implementere disse fem tipsene i din virksomhets skystrategi, vil du legge grunnlaget for en mer bærekraftig og kostnadseffektiv fremtid i skyen.