Slik lykkes du med det hybride kontoret

Endrede arbeidsmønstre og nye måter å jobbe på i en hybrid verden stiller nye krav til arbeidsplassen.
Slik lykkes du med det hybride kontoret

Kontoret må være et verdiskapende, attraktivt og bærekraftig sted der mennesker trives og har forutsetninger til å prestere på best mulig måte. Er kontoret ditt klart?

Fornøyde mennesker gir vellykkede resultater

Et godt planlagt kontor fremmer trivsel, velvære og bedre helse, noe som igjen fører til at man presterer bedre. God helse er altså ikke bare en fordel for individet, men en viktig ressurs for organisasjoner og samfunnet generelt, og en forutsetning for de ansattes kreativitet og produktivitet. I det Kinnarps kaller white paper ser man nærmere på fem viktige grunnleggende prinsipper som danner et vellykket og bærekraftig kontormiljø.

Les mer og last ned white paper her