Tryggere på jobb

På mange arbeidsplasser møter vi risikofaktorer hver dag. Heldigvis går ikke de fleste av oss rundt og tenker på farene ved arbeidet, men har du utstyret om ulykken skulle inntreffe?
Tryggere på jobb

Førstehjelp er viktig, noen ganger livsviktig. Ifølge Arbeidstilsynets forskrifter skal førstehjelpsutstyr finnes tilgjengelig på alle arbeidsplasser. Lyreco leverer Cederroth med løsninger som gjør det mulig for alle å gi førstehjelp uten spesielle forkunnskaper. Cederroth førstehjelpsprodukter er sikre og funksjonelle produkter av høy kvalitet.

Førstehjelpsstasjoner

Cederroth Førstehjelpsstasjoner inneholder produkter for å kunne håndtere flere typer skader. Det kan være et lite kutt, en mindre brannskade eller noe som trenger en større behandling. Stasjonene er meget oversiktlige og er utformet slik at du enkelt og raskt kan finne riktig produkt.

Øyedusj

Når alkalier eller syrer kommer inn på øyet, endres pH-verdien i øyet og etsing starter. Det viktigste å tenke på når ulykken inntreffer er raskt å begynne å skylle vekk de farlige kjemikaliene og gjenopprette øynenes pH-verdi. Derfor er Cederroths øyedusj bufret. Den fungerer som en støtdemper og gjenoppretter pH-verdien til øyets normale pH mer effektivt enn vanlig koksaltløsning.

Førstehjelpskit

Cederroth og Lyreco leverer også en serie av mobile sett med førstehjelpsutstyr for folk på farten, for eksempel byggeplasser, yrkeskjøretøy eller for personlig bruk.

Husk at din bedrift får egne Agrikjøp betingelser. Les mer om Agrikjøp-avtalen med Lyreco her eller ta direkte kontakt med vår kontakt i Lyreco. Husk å henvise til avtalen.

Lyreco leverer også hjertestartere fra Røde Kors. Les mer her