God ergonomi er god økonomi

Den samlede forskningen på området er soleklar: Det å satse på ergonomi, trivsel og helse er alltid en økonomisk god investering.
God ergonomi er god økonomi
Kontor

Kinnarps – bærekraftig og tidløs innredning til kontoret

Helhetlig ergonomi skaper bedre arbeidsforhold, noe som igjen fører til bedre økonomi.

Beregn større fortjeneste

Ergonomi og økonomi er tett knyttet til hverandre, siden det ene alltid påvirker det andre. De aller fleste bedriftsledere ser at det er økonomisk lønnsomt å ha friske og sunne medarbeidere som presterer godt når de er på jobb. Men, det er ikke like sikkert at lederne ser den sterke koblingen til ergonomi. Når folk trives takket være gjennomtenkte ergonomiske løsninger, enten det er på kontor, skole eller helse, får det ringvirkninger – både i den daglige driften og på bunnlinjen.
Faktum er at et helhetlig ergonomiperspektiv gjør oss mer effektive. De daglige oppgavene blir enklere å utføre på en riktig måte, samtidig som sykefraværet går ned. Et velfungerende arbeidsmiljø er der mennesker trives og kan prestere. Det gjør det også enklere å beholde medarbeiderne og rekruttere nye.

Mange bekker små

Tenk deg at du leder en bedrift med 100 medarbeidere. Hver uke bruker medarbeiderne 15 minutter på å finne passende møterom. Snittlønnen er 36 100 kr. På ett år vil du bruke over en million kroner på å få personalet til å finne et egnet sted å møtes. Tilsynelatende små problemer kan med andre ord få store økonomiske konsekvenser. Har du et helhetlig perspektiv på ergonomi, kan du i stedet bruke pengene på viktigere ting.

Slik reduserer du sykefraværet

Et godt fysisk miljø som fungerer godt både organisatorisk og sosialt, fører til færre sykemeldinger og arbeidsrelaterte skader. Det er et faktum. Gode forhold og forutsetninger på arbeidsplassen, både fysiske og mentale, gjør også at friske medarbeidere presterer bedre i jobben. Så å si all tilgjengelig forskning tyder på det samme, ettersom vi mennesker fungerer på samme måte, uansett land eller yrke. Ifølge studier fra Eurofound, Det europeiske institutt til forbedring av leve- og arbeidsvilkår, er vi borte fra jobben mellom 3 og 6 prosent av arbeidstiden. Det kan skyldes en rekke ulike faktorer, men man regner med at fraværet, inkludert sykefravær, i gjennomsnitt koster hvert medlemsland rundt 2,5 % av landets BNP årlig. Det er et overslag og komplisert å regne ut, men det er tydelig at fravær fra jobben uansett årsak koster samfunnet enorme summer.

Bedre helse gir bedre avkastning

I en undersøkelse fra McKinsey and Company basert på selskaper i S&P 500 oppnår 8 av 10 selskaper som investerer i helse og trivsel, resultater i løpet av 6–12 måneder. McKinsey fastslår at det er økonomisk fordelaktig for så å si alle bedrifter å satse bevisst på helse og trivsel. Undersøkelsen viser også at omsetningen kan øke kraftig, i enkelte tilfeller opptil 18 %.

Her kan du lese mer om helhetsergonomi