Norges miljøvennlige kaffebrenneri

I Treveien i Vestby ligger et av verdens mest avanserte kaffebrennerier – bygget i tre! Tanken bak den iøynefallende fasaden kan inspirere andre som jobber med produksjon.
Norges miljøvennlige kaffebrenneri
Kontor

JOH. JOHANNSON KAFFE AS – kaffe med kvalitet

JOH. JOHANNSON KAFFE har lang tradisjon for å tenke miljø og bærekraft helt fra bønne til kopp. Langsiktig tenking og bærekraft er grunnleggende verdier som kaffeprodusent. Det nye kaffebrenneriet er et håndfast bevis på dette. Selve byggeprosessen og alle materialer som er benyttet, er i henhold til høye miljøkrav og standarder internasjonalt sett. Anlegget driftes klimanøytralt og med fornybar energi. Dette bidrar til at de med stolthet kan si at de er Norges miljøvennlige kaffebrenneri!

På Norges miljøvennlige kaffebrenneri har hensyn til miljøet vært førsteprioritet i valg av alt fra byggematerialer til plassering og energikilder.

Norges største industribygg i tre har høstet anerkjennelse fra mange fagmiljøer og er prisbelønnet for fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. Det viktigste er likevel at teknologien i dette bygget gir fantastiske muligheter til å lage kaffe av ypperste kvalitet.

Fornybart og miljøvennlig

Norges miljøvennlige kaffebrenneri er bygget i heltre –  over 90% av byggematerialene består av tre. Både tak, vegger og gulv er bygd i massiv-tre, som før øvrig også kalles krysslimtre.

Treet på fasaden er kortreist og norsk malmfuru, og noe av treverket inne i bygget er importert fra Østerrike. Grunnen til det er at norsk treindustri ikke kunne levere bærebjelkene i de dimensjonene som var nødvendige. Heissjakten er bygget i tre med noe bruk av gips, og trappen er i massiv-tre med endekappet tre som en overflatefinish.

Tre som byggemateriale er både miljøvennlig og fornybart. Der det ikke har vært mulig å benytte tre har vi brukt resirkulert og lavkarbon stål og betong. Et eksempel på dette er fundamentet for maskinparken inne i fabrikken.

I tillegg til tre, består store deler av fasaden av solcellepaneler.

Resirkulert lavkarbon stål og betong

Energisentral gir god energiutnyttelse

Energiforsyningen er sikret gjennom energibrønner i bakken og utstrakt bruk av solceller på sør-, vest- og østveggene. Kaffebrenneriet benytter også varmegjenvinning og biogass, og er selvforsynt for energi til oppvarming.

Solcellene er integrert i veggene og utgjør en betydelig del av fasaden. Det er i alt montert 1280 solcellepaneler med en samlet effekt på 365 kWp.

Den elektriske energien leveres til bygget og brukes internt. Beregnet årsproduksjon er på ca. 218.000 kWh. Det er også lagt til rette for å montere solceller på taket, hvis det blir behov for det i fremtiden.

Joh Johannson
Fasadene kan se ut som vanlige sorte plater, men hele bygget er dekket av solcellepanel.

I selve brenningsprosessen brukes det biogass, som foregår med luft varmet opp til 400 grader. Biogasstanken stod for øvrig tidligere på et sykehus, og  har nå fått et nytt liv i kaffebrenneriet. Biogassen som benyttes kommer fra Greve i Tønsberg.

For å utnytte energien optimalt, har kaffebrenneriet en energisentral som bl.a. sørger for at vi får utnyttet spillvarme fra kaffebrenningen. Her sørger energisentralen for at det både forbrukes mindre energi og energien som produseres utnyttes på en bedre måte.

Biogasstanken til venstre i bildet, er tidligere brukt på et sykehus.

Sertifiseringer sikrer høy standard

JOH. JOHANNSON KAFFE hadde svært høye ambisjoner da vi startet arbeidet med å utvikle Norges mest miljøvennlige kaffebrenneri. Målet var å lage et av verdens mest avanserte anlegg for kaffeproduksjon – noe som innebærer at det tilfredsstiller bygningsmessige, tekniske og miljømessige standarder og krav som forventes i fremtiden.

Dette er en ambisjon som har mange dimensjoner. For det første omfatter det innovasjon som bidrar til tekniske løsninger som sikrer best mulig kvalitet på produktene. For det andre var det avgjørende at anlegget ble bygget på en måte som harmonerer med deres miljø- og bærekraftambisjoner. For det tredje var ønsket en miljøvennlig produksjon av kaffen. Anlegget er derfor bygget for klimanøytral drift. Det vil si at det produseres like mye, eller mer, energi enn det som kreves for å drifte bygget.

For å sikre at høye standarder på anlegget overholdes, er det jobbet målbevisst med ulike miljøsertifiseringer. Både under selve byggeprosessen og med tanke på hvordan produksjonen er lagt opp. Selve bygget er sertifisert til BREEAM-NOR Excellent. BREEAM er verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske versjonen av denne sertifiseringen. Det nye kaffebrenneriet ligger på det nest høyeste nivået ‘Excellent‘.

Under byggingen har entreprenøren forholdt seg til Tek17, som er en byggenorm med retningslinjer for bygninger under oppføring. Denne normen innebærer bl.a. at selve byggeprosessen skal utgjøre minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljøet. Videre skal produktene som benyttes i oppføringen ha liten eller ingen helse- og/eller miljøskadelige stoffer.

Bygget har for øvrig 50 % strengere krav til CO2-avtrykk enn det som kreves innenfor Tek17.

Når det gjelder selve kaffeproduksjonen, er den ISO 22000-sertifisert. Dette er en internasjonal standard som gjelder matvaresikkerhet. Standarden dekker alle produsentledd fram til forbruker.

Lær mer om JOH. JOHANNSON KAFFE Miljøvennlig kaffebrenneri, klikk her

Bli med inn i vårt nye kaffebrenneri – Joh. Johannson Kaffe (johjohannsonkaffe.no)