HR-trender i logistikkbransen

Få bransjer har opplevd så store endringer i løpet av pandemien som logistikkbransjen. Måten forbrukerne handler på, har endret seg over natten – faktisk økte den globale netthandelen med mer enn 27 % fra 2019 til 2020.
HR-trender i logistikkbransen
Personal

Randstad – enkel og profesjonell innleie

Denne plutselige overgangen gjorde at bedrifter verden over ble tvunget til å utvikle nye logistikkstrategier på kort tid. I tillegg varierte etterspørselen etter produkter enormt fra uke til uke, og bedriftene sto overfor store bemanningsproblemer i en grad man aldri hadde sett maken til tidligere.

Selv om pandemien nå er på hell, og de globale markedene endelig begynner å stabilisere seg, er det fortsatt et intenst press på logistikkbransjen – særlig når det kommer til å ansette kvalifisert arbeidskraft. Bare i USA anslås det at etterspørselen etter nye stillinger i logistikkbransjen kommer til å bikke 600 000 innen 2029.

Etterspørselen etter arbeidstakere i logistikkbransjen er særlig høy for vanlige stillinger, for eksempel

  • Transportledere

Transportledere har tilsyn med transporten av varer fra punkt A til punkt B. De kan være spesialisert på en spesifikk type transport, som jernbanetransport, veitransport, flytransport eller maritim transport, eller levere speditørtjenester på tvers av alle disse feltene.

I EU er over 11 millioner arbeidere sysselsatt i transportbransjen, noe som utgjør over 8 % av det totale jobbmarkedet. Ekspertene spår en 60 % økning i godstransport innen 2050, som innebærer enda større etterspørsel etter logistikkarbeidere.

  • Logistikkplanleggere

Logistikkplanleggere har ikke så mye med selve transporten av varer å gjøre, men er snarere ansvarlige for å utvikle forsyningskjedeprosessene. De utarbeider planer som omfatter alt fra innkjøp og lagerføring til emballering og levering.

Til tross for pandemien oppnådde Kina en eksportvekst på 9,9 %. For å møte de økende kravene til logistikk i et post-pandemisk marked planlegger 93 % av Kina-baserte selskaper å gjøre store omstillinger i de eksisterende forsyningskjedeprosessene for å øke effektiviteten. De neste årene kommer det til å bli et enormt behov for forsyningskjedeplanleggere i Kina som kan hjelpe næringslivet med denne omstillingen.

  • Lagermedarbeidere

Lagermedarbeidere, særlig de som har truckførerbevis, utgjør navet i logistikkbransjen. Det er de som er ansvarlige for alt fra å fullføre bestillinger til emballasje og frakt.

Bare i USA er det over 3 millioner lagerarbeidere med en anslått etterspørsel på over 125 000 flere arbeidere innen 2029. I Storbritannia ble antallet ledige stillinger innen transport, logistikk og lager i 2021 doblet sammenlignet med etterspørselen i 2019.

Viktige kommende HR-trender for logistikkbransjen

Randstad har laget en oppsummering over disse HR-trendene i logistikkbransjen, som du kan ha for hånden som en kjapp referanse når du skal navigere gjennom de usikre farvannene i det post-pandemiske markedet.

Etter hvert som etterspørselen for å rekruttere logistikkarbeidere fortsetter å stige, er det svært viktig at arbeidsgiverne holder seg oppdatert på de nyeste HR-trendene og – strategiene. Dette kan hjelpe arbeidsgivere med å utarbeide rekrutteringspraksiser som genererer gode resultater, slik at de kan holde seg konkurransedyktige i dagens voksende marked.

Liste over trendene kan du lese her.