Manpower Academy – unikt traineeprogram i samarbeid med Nortura

Nortura er en av Norges største arbeidsplasser og bygger nå fremtidens matindustri med moderniserte produksjonsprosesser og ny teknologi.
Manpower Academy – unikt traineeprogram i samarbeid med Nortura
Personal

Manpower – bemannings- og rekrutteringstjenester

Nortura er bondens eget selskap og er en av de største matvareprodusentene i Norge. De har som formål å legge til rette for egg og kjøttproduksjon i hele Norge. Som bonden selv er de opptatt av at maten produseres med omtanke for neste generasjon, med basis i det norske arealgrunnlaget, og på naturens premisser.

Fremtidens samvirke

Nortura er i endring og sammen med sine 5 000 ansatte og 17 300 eiere bygger de nå fremtidens egg og kjøttsamvirke til beste for by, bygd og morgendagens forbrukere.

Nortura investerer inntil 1,4 milliarder kroner i nye høyteknologiske anlegg for å styrke norsk matindustri og sikre landbruk i hele landet.

Les mer om prosjektet her.

Traineeprogram – sertifisert kjøttskjærer

Traineeprogrammet er utviklet i samarbeid med Manpower. Det har en varighet på 12 måneder der Nortura tilbyr en 100% fast stilling i Manpower, samtidig som man utdanner seg til kjøttskjærer. En kjøttskjærer tar over der slakteren har avsluttet sitt arbeid, og skjærer kjøttet til ferdige råvarer for videre produksjon eller salg som fileter, biffer og andre kjøttstykker. Etter endt program er man ferdig sertifisert kjøttskjærer og har gode muligheter for fast ansettelse hos Nortura, hvor en kan jobbe videre mot å ta fagbrev som kjøttskjærer.

Mer om traineeprogrammet med Manpower og Nortura finner du her.

Helt siden 1965 har Manpower arbeidet for å få mennesker ut i arbeidslivet. De er representert 25 byer og generer 35 000 oppdrag pr år med sine 16 000 medarbeidere tilknyttet seg.

Gjennom Agrikjøp-avtalen med Manpower får du gode betingelser.