Briller på jobb – for en mer behagelig arbeidshverdag

Behovet for bruk av briller på arbeidsplassen øker stadig, med opptil 2 av 3 nordmenn som nå har behov for dem. Men hvorfor er behovet så stort og hva kan gjøres for å forbedre arbeidshverdagen?
Briller på jobb – for en mer behagelig arbeidshverdag
Personal

Brilleland – riktige briller til de ansatte

Brilleland – riktig brillevalg for ansatte

Hele 65 % av alle arbeidstakere bruker PC-skjerm i sitt daglige arbeid, og lengre perioder foran skjerm kan resultere i en rekke synsproblemer:

  • Tørre, sviende og kløende øynene
  • Tretthet i øynene etter en lang dag på jobb
  • Stivhet og anspenthet i skulderen som følge av feil synskorrigering
  • Konsentrasjonsproblemer, hodepine og tåkesyn

Dette er symptomer som kan ha stor innvirkning på tilfredsheten, komforten og ytelsen i hverdagen. For å unngå eller eliminere disse symptomene, kan briller være løsningen. 

Hva er databriller?

En databrille er en brille hvor styrker og glassløsning er spesialtilpasset dine arbeidsforhold. En brille regnes som databrille når den har andre styrker eller glassløsning enn dine private briller. En vanlig progressiv brille vil normalt ikke kunne beregnes som en databrille.

Hvis du bruker vanlige progressive briller foran en skjerm, kan du oppleve nakke-, hode- og skuldersmerter fordi du sitter i en unaturlig hodestilling hvor du løfter hodet lett for å kunne se skjermen klart. Dette er fordi nærfeltene i en progressive brille er plassert lenger nede i glasset og er smalere enn i en databrille.

Behovet for databrille styres primært av alderen, og er ofte knyttet til aldersrelatert langsynthet. Dette betyr at det ofte er personer over 40 år som har behov for en spesialtilpasset databrille der hvor egne lesebriller er for sterke i forhold til arbeidsavstandene.

Behov for databriller kan også oppstå hos yngre personer med små brytningsfeil fordi arbeid foran PC-skjerm stiller store krav til øynene. 

Dette bør du gjøre hvis du opplever skjermrelaterte plager:

  • Velg spesialtilpassede brilleglass som er optimalisert til ditt bruk gjennom dagen.
  • Ta regelmessige skjermpauser. Hvert 20. minutt bør du se bort fra skjermen og fokusere på noe langt unna.
  • Plasser skjermen korrekt. Avstanden mellom øynene og skjermen bør være 60 til 80 centimeter. Midten av skjermen skal være omtrent 15 centimeter lavere enn øyet, for å oppnå en naturlig hodestilling og retter blikket lett nedover.

Hva er en vernebrille?

En vernebrille med styrke har to formål; å beskytte øynene i utsatte arbeidsmiljøer, samtidig som den ansatte får kvalitetssikret sitt arbeid ved hjelp av et optimalt syn.

  • Brilleland tilbyr et bredt sortiment av vernebriller med styrke tilpasset kravene fastsatt av EU og Arbeidstilsynet. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å tilby vernebriller dersom dette er nødvendig for å tilfredsstille sikkerhetskravene i bedriften.
  • Les mer om: Vern synet ditt med vernebriller

Sjekk ut Agrikjøp bedrifsavtale ved kjøp av data- eller vernebrille.

Ønsker du kjøpe briller eller linser privat? Husk å bruk Agrol ansattegode.

Når må arbeidsgiver dekke brillen min?

En databrille som er tilpasset dine personlige behov og arbeidssituasjon er ofte en forutsetning for et godt og komfortabelt syn på jobben. Du som arbeidstaker har derfor rett til å få dekket optiske hjelpemidler av arbeidsgiver gjennom Arbeidsmiljøloven:

Alle som arbeider foran dataskjerm en betydelig del av dagen, skal få tilbud om synsprøve, og ved behov få tilpasset databriller. Synsprøven skal deretter foretas med jevne mellomrom, og ved synsplager som kan skyldes arbeid foran dataskjerm. Utgifter tilknyttet dette skal dekkes av arbeidsgiver.