Bedre innkjøp med Agrikjøp-avtale

Vi bruker Agrikjøp til innkjøp på områder som ikke er vår kjernevirksomhet. Da sparer vi både tid og penger, forteller administrerende direktør i Eurofins Agro, Ylva Freed.
Bedre innkjøp med Agrikjøp-avtale

Eurofins er Norges største leverandør av analyser som påvirker liv, helse og miljø.

– Vi har et viktig samfunnsoppdrag. På laboratoriene våre analyserer vi alt fra jord til bord – og også miljøet rundt oss. Kundene våre er både store kommersielle selskaper og ikke minst den enkelte bonde. Hvis vi med våre analyser og tester f.eks. kan bidra til litt bedre avlinger og litt bedre fôr, da gjør vi en god jobb, sier Ylva Freed. 

Hjelp med innkjøp

Ylva Freed forteller at de fem selskapene i Eurofins i Norge samkjører innkjøpene der det er felles behov og  bruker Agrikjøp som en viktig samarbeidspartner.

­ – For ting som ikke er en del av vår kjernevirksomhet bruker vi Agrikjøp på innkjøp. Dette  sparer oss for både tid og penger, som gjør at vi kan konsentrere oss om våre produkter og tjenester.

Gjennom Agrikjøp får vi f.eks. gode avtaler på rekrutteringstjenester, Telefoni, kaffemaskiner, databriller og annet utstyr.

Stor fordel

­   – Med innkjøpsavtaler gjennom Agrikjøp får vi bedre avtaler enn vi ville klart å forhandle frem selv.  Det er en stor fordel for oss at vi slipper å bruke tid og penger på å forhandle på områder hvor vi ikke skal være best. Vi får både reduserte kostnader og bedre tid til det vi skal være gode på, nemlig laboratorievirksomhet.

PÅ LABORATORIET: Hos Eurofins Agro gjennomføres en rekke tester og analyser innen miljø, mat, fôr og landbruk. Foto: Metro Branding

– Vi har god erfaring med innkjøpsavtalene til Agrikjøp – de fungerer godt for oss

Personal og rekruttering er for eksempel et område vi bruker ekstern kompetanse på. Og da er det jo litt artig å kunne si at selv ble jeg rekruttert gjennom en Agrikjøp-avtale, sier hun med et smil og legger til:

Dersom vi er konsekvente med å bruke avtalene så får dessuten Agrikjøp et større volum, og dermed enda sterkere forhandlingskraft. Det kommer alle oss Agrikjøp-medlemmer til gode!

Til å stole på

Eurofins bygger virksomheten sin på grunnverdiene kundefokus, kvalitet, kompetanse, lagånd og integritet. Hver eneste dag stoler millioner av mennesker over hele verden på Eurofins testresultater – at Eurofins fageksperter bruker vitenskapelige prinsipper for å sikre at maten vi spiser, luften vi puster inn, medisinene vi trenger og produktene vi bruker er trygge. Eurofins gjør en viktig jobb for samfunnet og miljøet – da er det flott at de ikke trenger å bruke ressurser på forhandlingsarbeid som er utenfor kjernevirksomheten.

Hos Eurofins Agro har de god kunnskap om jordhelse. Her gjennomføres analyse av uttaksprøver som gir bonden svar på rekke spørsmål knyttet til vekst, optimal produktkvalitet og best mulig økonomi i produksjonen. Foto: Metro Branding

Fakta om Eurofins Norge

  • Eurofins er det største laboratorieselskapet i Norge – ledende leverandør av analyser innen miljø, mat, fôr og landbruk, med flere enn 200 ansatte
  • Består av fem selskaper: Eurofins Environment Testing, Eurofins Food & Feed Testing, Eurofins Agro Testing, Eurofins Radonlab og Eurofins Havlandet
  • Hovedkontor og laboratorium i Moss
  • Laboratorier i Alta, Sortland, Trondheim, Ålesund, Florø, Bergen, Kristiansand, Klepp og Oslo
  • Eurofins visjon er å være verdensledende innen Testing for Life – analysetjenester som påvirker liv, helse og miljø