Akutt behov for vikarer

Adecco Group opplevde at koronakrisen traff Norge for fullt i forrige uke. Nå bistår de bedrifter med med å finne gode bemanningsløsninger, som kan være til hjelp for driften og de ansatte i en usikker tid.
Akutt behov for vikarer
Personal

Adecco – når du trenger vikar eller ekstrahjelp

Det er store forskjeller på bemanningsbehov fra bransje til bransje. Mange har mistet all aktivitet eller deler av den, mens behovet for arbeidskraft på andre områder ha økt.

Sikre næringslivet arbeidskraft

Adecco fokuserer nå for fullt på å sikre at næringslivet har tilgang på arbeidskraft i disse uforutsigbare tider. Bedriften må tenke nytt med det hensyn at det kan bli behov for økt arbeidstid og bruk av overtid på egne ansatte.

Ved å ta inn noen ekstra hender kan dette bidra positivt på en rekke måter. Det vil gi jobb til de som permitteres på uviss tid, samtidig som belastningen i selskaper med økt press i disse dager opplever, blir fordelt på flere ansatte.

Finne en god balanse

Adecco bistår med å balansere behovet for permitteringer opp mot å ha en god beredskap på personell som kan gjøre en ekstra innsats hos din bedrift.  Det er ønskelig å bidra til å begrense de økonomiske konsekvensene for både privatpersoner og bedrifter.

Adecco Group har daglige beredskapsmøter hvorpå det gis daglig oppdatert informasjon til medarbeidere og kunder. Både kunder og medarbeidere bes om å følge de anbefalinger Folkehelseinstituttet gir.

Har du behov for ekstra arbeidskraft, gode råd eller veiledning, ta kontakt med ditt nærmeste Adecco kontor eller send e-post til: sylvi.bjorkli@adeccogroup.com