Er du en god leder på avstand?

Å lede på avstand vil trolig ikke stoppe når pandemien er over. Her finner du konkrete råd som kan hjelpe deg for å lykkes med å lede fra distanse.
Er du en god leder på avstand?
Personal

Adecco – når du trenger vikar eller ekstrahjelp

Friheten til å jobbe fra hjemmekontor kan forenkle hverdagen, men det å jobbe helt eller mesteparten av tiden på kontoret til å jobbe hjemmefra er en stor forandring. Både for deg som leder og for de ansatte.
I flere år har det pågått en diskusjon – for eller imot hjemmekontor.

Distanseledelse

Uansett standpunkt er det i disse tider et faktum at mennesker over hele verden har blitt tvunget til å jobbe distansert fra kontoret. Sosial kontakt vi har tatt gitt gjennom arbeidet endres. Ifølge en undersøkelse bruker de som jobber eksternt mindre tid på å snakke med kollegaer om ikke-arbeidsrelaterte spørsmål. Det kan virke bra for produktiviteten, men faktum er at de sosiale forholdene på arbeid er viktig for både stressnivå, produktivitet og velvære.

Å gå fra kontorarbeid til distansearbeid kan være positivt. Men å lede på avstand stiller andre krav til deg som leder enn når du regelmessig møter teamet ditt, så hva må du tenke på for å lede på den beste måten?

Distansearbeid er kommet for å bli

Nicholas Bloom, professor ved Stanford Graduate School of Business, mener distansearbeid lenge har hatt et ufortjent dårlig rykte. Han har påtatt seg rollen med å argumentere for distansearbeid. Nicholas har gjennomført en omfattende studie av Kinas største reisebyrå for å undersøke effekten av å flytte arbeidsplassen til hjemmet. Studien beskriver ikke bare effektivitetsgevinster, men også reduserte lokalekostnader, redusert turnover, for ikke å snakke om tidsbesparelser når du ikke lenger trenger å pendle, dette med redusert klimapåvirkning som effekt.

Å tilby en fleksibel arbeidstid er et stort konkurransefortrinn som påvirker din bedrift sin attraktivitet ovenfor kandidater. En Gallup-undersøkelser viser at 54% av kontoransatte sier at de vil bytte jobb hvis de får et tilbud som muliggjør fleksibel arbeidstid. Andelen ansatte i EU som delvis jobber hjemmefra, øker (fra 5,8% i 2008 til 8,3% 2018). Hvis du kun ser på sektoren innen handel og kontor, er andelen betydelig høyere.

Pandemic Covid -19 har fremskyndet en allerede påbegynt endring. Å jobbe fra distanse – og fortsatt lede fra distanse – kommer ikke til å slutte når pandemien er over. Det har unektelig sine fordeler – forutsatt at du som leder vet hvordan du kan få frem det beste i dine medarbeidere. Når pandemien er over, skal vi møte den nye normalen.

Her kommer fem tips som kan hjelpe deg som leder med å håndtere det nye hverdagen.

5 tips til deg som skal lede fra distanse

1. Synliggjør dine medarbeidere     

Syns du ikke, finns du ikke. Dette mantraet er kjent fra reflekskampanjer, noe som absolutt ikke gjelder for distansearbeid.

I en studie fra Harvard Business school svarte nesten halvparten av deltakerne (47%) at fremgangsrike ledere må følge opp sine ansatte ofte og jevnlig. Kommunikasjon har aldri vært viktigere. Og nei, det holder ikke at du har sendt en e-post. Et daglig oppstartsmøte for hele teamet kan suppleres med minst en kort individuell samtale i uken. Vis dine medarbeidere at du ser dem. Spørsmål som – Hei, hvordan har du det? Hvordan kan jeg støtte deg? Hva trenger du av meg for å håndtere denne ukens utfordringer? kan utgjøre en stor forskjell.

2. Balanse mellom arbeid og privatliv

Å flytte arbeidsdagen inn i hjemmet skaper fleksibilitet, men tilgjengeligheten til arbeidet gjør at grensen mellom arbeidstid og privatliv har lettere for å flyte sammen. Noen ansatte foretrekker å veksle på mellom jobb og private forpliktelser, andre ønsker en klar avgrensning.

Friheten til å tilpasse arbeidstiden skaper merverdi og gir rom for fleksibilitet, men sett rammer for hvilke tider hvor alle trenger å være tilgjengelige. Kommuniser med teamet og bistå dem med å sette standarder som passer hver enkelt.

3. Forsikre deg om at alle har samme målbilde

Vær tydelig på forventningene dine. Da blir det ikke uklart for hva som forventes at
de skal gjøre. Ledere som gir uttrykk for klare mål og forventningene fører til et mer tilfredse medarbeidere.

Når du kommuniserer eksternt og ikke kan lese kroppsspråk eller se folk i øynene må du finne andre måter og strategier for å sikre at alle har forstått situasjonen på samme måte. På digitale møter: be de ansatte beskrive situasjonen eller problemet for å unngå misforståelser.

4. Bli teamets kommunikasjonsguru

Kun å kommunisere via e-post og telefon er både kjedelig, firkantet og begrensende. Enten det er Teams, Skype, Slack eller annet verktøy – lær deg å mestre teknologien og de digitale møtene blir mer levende og verdiskapende!

Be en kollega viser deg, hvis du ikke har noen å spørre, er internett din venn. Det finnes et stort antall raske guider, både innspilte videoer og skriftlig.

5. Ha en åpen dialog

Fordelene med hjemmekontor er mange, men selv om dette er noe mange etterspør hos en arbeidsgiver betyr det ikke at det er noe alle er komfortable med. Ikke glem å spørre de ansatte individuelt hvordan de opplever situasjonen. Er det noe du kan gjøre for at de skal kunne føle seg bedre? Har alle i teamet ditt erfaring med å jobbe hjemmefra?

Opplys om at det er greit å si ifra om at det faktisk ikke er så fantastisk – og finn sammen ut hvordan dere kan legge til rette for arbeidet. En åpen dialog vil alltid være å foretrekke, både for deg og din medarbeider.