Stor usikkerhet for vinterens strømpris

Prisene sør i Norge har roet seg betraktelig siden krisen startet i slutten av 2021. Vi har fremdeles innslag av høye priser, men generelt sett kan vi si at markedet har roet seg.
Stor usikkerhet for vinterens strømpris
Energi

Entelios – reduser strømkostnadene

Situasjonen i Europa er fremdeles preget av stor usikkerhet og vi ser at pris sensitiviteten er langt høyere enn før, det betyr at det skal lite til før prisene hopper mye opp eller ned. En tørr og kald vinter i Europa og Norden vil kunne gi store prisutslag for oss, dette siden vi er koblet mot kontinentet. Været (spesielt temperatur og vind) har mer og mer å si på grunn av de nye produksjonsmidlene. Gasslagrene i Europa er fulle per i dag, men vil ikke holde særlig lenge hvis det blir kaldt – noe som gir direkte effekt på strømprisene. Blir været mildere kan vi få en vinter med svært gunstige priser siden tilgangen på kraft er god.

Etter flere års samarbeidsperiode har Agrikjøp og Entelios igjen inngått en forlengelse av avtalen med ett nytt år. Agrikjøp AS er en felles innkjøpsorganisasjon etablert og eid av Felleskjøpet Agri, Tine, Nortura og Norges Bondelag. For Innkjøpsleder Øivind Norderhaug i Agrikjøp er det viktig å ha en samarbeidspartner som gir alle de mindre medlemsbedriftene samme fordeler som en storkunde. «I et utfordrende marked er det viktig for oss med et godt samarbeid med en profesjonell aktør, og hos Entelios får vi trygg og solid rådgivning».

Mer informasjon om Agrikjøp-avtalen med Entelios finner du her

Les mer om Entelios her