Smarte energiløsninger som kutter utslipp

Jordbruket skal redusere sitt samlede klimagassutslipp med over fem millioner tonn CO2. Grønne energivalg vil være et viktig bidrag for å nå målet. Entelios tilbyr klimarådgivning og smarte energiløsninger for små og store virksomheter.
Smarte energiløsninger som kutter utslipp
Energi

Entelios – reduser strømkostnadene

Nylig signerte bondeorganisasjonene og regjeringen en intensjonsavtale om reduksjon av klimagasser og økt opptak av karbon i jordbruket. Partene forplikter seg til å redusere jordbrukets samlede klimagassutslipp med 5 millioner tonn CO2 frem mot 2030.

Energi spiller en viktig rolle

For å få til de nødvendige kuttene må ny teknologi og smarte energiløsninger tas i bruk.

Alle landbruksvirksomheter har et energiforbruk, en viss egenproduksjon og lagringsmuligheter. Når disse tre elementene samkjøres med kraftsystemets behov og muligheter, vil bedriften kunne ta del i nye inntektsmuligheter å samtidig bidra til å bedre klimaet. Her kommer Entelios inn i bildet.

– I samarbeid med kundene våre ønsker vi å bruke det siste innen teknologi og innovative løsninger. Sammen kan vi bidra til å utvikle et bærekraftig miljø og samfunn, sier John Arild Raaen, Business Development i Entelios.

Med inngående kjennskap til kraftmarkedet, og det siste innen teknologiske muligheter kan Entelios hjelpe din virksomhet med å kartlegge klimaavtrykket, og definere tydelige mål for hvordan avtrykket kan reduseres. I tillegg til å tilby ren energi, er Entelios en langsiktig samarbeidspartner når det kommer til energi- og miljøspørsmål for små og store virksomheter. Vi kan hjelpe din virksomhet med å kostnadseffektivt minimere og administrere klimaavtrykket ved hjelp smarte og grønne energivalg. Eksempler på dette kan være forbruksreduksjon, investeringer i fornybar energi eller smarte tekniske løsninger for å tilby fleksibilitet til energimarkedet mot betaling.

Fokus på innovasjon og teknologiske løsninger

Agder Energi med datterselskap Entelios investerer mye i innovasjon og partnerskap med internasjonalt ledende selskaper for å løse utfordringene i det fremtidige kraftsystemet. Vi tror at fornybare energiressurser og teknologiske innovasjoner gir utvikling av nye forretningsmodeller som kommer alle forbrukere av energi til nytte.

Nodes er et eksempel på et initiativ hvor Agder Energi og Nord Pool gi sammen for å etablere en ny marketplass for en bærekraftig fremtid for energi, hvor netteiere, produsenter og forbrukere, kan handle desentralisert og fleksibelt.  Nodes vil, som en uavhengig markedsoperatør, adressere viktige trender og utfordringer i energisystemet, slik som økt andelen av fornybar kraftproduksjon, desentralisert produksjon, desentralisert lagring og raske endringer av kundens forbruksmønster. Les mer om Nodes her.

Et annet eksempel er et prosjekt med fokus på optimering av lokal produksjon og forsyning, som ble implementert på en av Agder Energis nettstasjoner i samarbeid med Microsoft. For dette arbeidet mottok Agder Energi og Microsoft i 2018 en internasjonal utmerkelse for sitt innovative arbeid innen energiinnovative løsninger. Løsningen demonstrerer en innovativ måte å bruke distribuerte energiressurser som fleksibilitet i distribusjonsnettet, som gjør at kraftselskaper kan møte nye krav og unngå kostbare investeringer i distribusjonsnett.

Kommer kundene til gode

Kompetanse og erfaringer utviklet i disse prosjektene er viktige elementer i Entelios sin evne til å møte kundenes forventninger til nye innovative produkter og tjenester. Som kunde vil dere nyte godt av innovative nye produkter og tjenester som blir markedsledende i fremtidens kraftsystem.

Et godt eksempel på dette er samarbeidet med prosessvirksomheten Dynea. Dynea bruker mye elektrisitet, men kan også bruke andre energikilder for å produsere damp. Fleksibiliteten tjener selskapet gode penger på ved hjelp av Entelios.

– Vi er villige til å kutte strømforbruket vårt i perioder med høy belastning i strømnettet. Vi får da betalt for at strømmen skrus av, som en ressurs for kraftsystemet, sier Svein Brokke, Site Service Manager i Dynea. Hvert år bruker selskapet 130 GWh energi for å produsere damp. Anlegget på Lillestrøm leverer ikke bare damp til Dyneas egen produksjon av lim og andre kjemiske produkter, men også til andre selskaper på samme industriområde. Hvilken energikilde som brukes der etter, bestemmes til enhver tid av hva som er mest lønnsomt.

– Muligheten for å bruke flere energikilder gir Dynea en fleksibilitet som selskapet kan tjene penger på, sier Lars Petter Hansen, Dyneas Key Account Manager i Entelios.

Han forklarer:

– I tidsrom med høyt forbruk, for eksempel om morgenen på en kald vinterdag, er det knapphet på effekt. For å dekke økende etterspørsel på de mest ekstreme tidspunktene i løpet av året, må Statnett enten bygge ut kapasiteten i strømnettet for milliarder, eller lage insentiver for at forbrukere kan redusere energiforbruket i disse tidsrommene, sier Hansen.

Mer om hvordan smarte energiløsninger kan tjene både klimaet og din virksomhet forteller John Arild Raaen i Entelios mer om på Agrikjøp-dagen 17. oktober 2019.