Mesterbakeren reduserer nettleien – godt for økonomien og for miljøet!

Nettleien står for en stor del av elektrisitetskostnaden og effektleddet kan utgjøre brorparten av disse kostnadene. Mesterbakeren har avdekket en god besparelse ved optimalisering av effektuttaket sitt.
Mesterbakeren reduserer nettleien – godt for økonomien og for miljøet!
Energi

Entelios – reduser strømkostnadene

For å være konkurransedyktig må kostnadsbildet hele tiden optimaliseres – samt at man skal ha fokus på miljøet. Her slår Mesterbakeren to fluer i ett smekk med effektstyring fra strømleverandøren Entelios.

Distribusjonsnettet for strøm i Norge har til tider store kapasitetsutfordringer, det resulterer i økte kostnader, behov for utbygging og beslaglegger urørt natur. Hvis forbrukere kunne brukt nettet når det var bedre kapasitet, kunne vi spart både penger og miljøet. Det er akkurat dette som er et sentralt tema for Mesterbakeren.

Potensiale for besparelse på nettleiekostnaden

Mesterbakeren har, ved hjelp av Entelios, gjennomført spareanalyser på energibruk. Analysene anga et teoretisk potensial for besparelse på nettleien ved Mesterbakeren sine lokasjoner. Analysene ble beslutningsgrunnlaget for hvilke lokasjoner det kunne være hensiktsmessig å befare for å eventuelt installere effektvokteren Maxguard fra Entelios.

Lokale Mesterbakeren

I første runde ble bakeriet i Råde valgt ut og analysen ble fulgte opp med en teknisk befaring. Befaringen ble gjennomført av Entelios team. Resultatet ble en bekreftelse på besparelsespotensialet og at det faktisk ville være oppnåelig i praksis.

Med dette som grunnlag gikk Entelios i gang med installasjon av Maxguard, som i dag sørger for å minimere effekttoppene, slik at Mesterbakeren oppnår besparelse på nettleiekostnadene sine.

Entelios har hjulpet oss å regulere ned forbruket i korte perioder slik at effektuttaket på bl.a. bakerovner, elkjele, og ventilasjon er med å redusere våre nettleiekostnader, uten at dette går utover driften. Dette er vi svært fornøyd med.

Christian Utne, Innkjøpssjef i Mesterbakeren AS

Det siste året har Mesterbakeren oppnådd en besparelse på rundt kr. 50 000,- på bakeriet i Råde, og Entelios jobber i dag videre med flere bakerier for å gjennomføre tilsvarende tiltak også der.

Entelios er Norges største strømleverandør på bedriftsmarkedet.

Som bedriftenes innovative energipartner jobber Entelios aktivt for at sine kunder skal ta smarte og bærekraftige valg, samtidig som det er lønnsomt.