ManpowerGroup første selskap utenfor finansbransjen med medlemskap i FinAut

ManpowerGroup har som første selskap utenfor bank- og finansbransjen blitt medlem av FinAut (Finansnæringens autorisasjonsordninger).
ManpowerGroup første selskap utenfor finansbransjen med medlemskap i FinAut
Personal

Manpower – bemannings- og rekrutteringstjenester

ManpowerGroup er i dag største leverandør av vikarer til finansbransjen og med medlemskapet i FinAut sikrer selskapet at vikarene har den samme kvalitetssikrede grunnkompetansen innenfor etikk og lover som finansbedriftenes egne ansatte har.

At rådgiverne i finansnæringen har den nødvendige kompetanse og etterlever God skikk, er av avgjørende betydning for å trygge kundene i dialogen med sin rådgiver. Regelverkenes krav til kvalitet og relevant kompetanse gjelder imidlertid alle i kundeposisjon, og kravene til forbrukerbeskyttelsen står sterkt i Norge. God skikk gjelder derfor alle ansatte, ledelse og digitale kanaler.

Fra 1. juli 2020 åpnet FinAut for å ta inn medlemmer som ønsker å slutte seg til bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling.

– Vi ønsker ManpowerGroup velkommen som medlem i FinAut. Det vil åpenbart styrke kvaliteten i informasjon og veiledning til kunde at også vikarer får relevant kompetanse og behandler kundene i tråd med reglene for God skikk, som er bransjen norm for etisk og god kundebehandling, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Finans Norge er eier av FinAut sammen med Verdipapirfondenes forening (VFF).

Kan selv utdanne

Medlemskapet innebærer at ManpowerGroup selv kan bidra med å utdanne personell etter de samme standardene som finansbransjen, og sikre at disse kandidatene har grunnleggende kompetanse på lover og regler, etikk og god skikk og andre relevante emner.

Med stadig mer søkelys på kompetanse og etikk i kundebehandling er det å høyne kvalitet og kompetanse til de ansatte avgjørende. Økte myndighetskrav om dokumentasjon av kompetanse, samt nasjonale ordninger som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter, stiller også større krav til innleid og fleksibel arbeidskraft i tiden framover.

– Bank og finansnæringen er en viktig kundegruppe for ManpowerGroup,og vi har gjennom en årrekke utviklet skreddersydde og veltilpassede betjeningskonsepter for denne bransjen. Nå er vi den første virksomheten utenfor finansbransjen som blir medlem av FinAut. Det tar vi som en stor tillitserklæring, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup, og fortsetter:

– ManpowerGroup ønsker å være en attraktiv og relevant leverandør av fleksibel arbeidskraft til finansbransjen i dag og i fremtiden, og vi gleder oss til å kunne fortsette med å levere kandidater med etterspurt kompetanse til våre kunder.

Fakta / aktuelle lenker:

  • Finansnæringens Autorisasjonsordninger er nasjonale autorisasjoner som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos rådgivere. Målet er å styrke kvaliteten for rådgivning overfor kunder. At alle rådgivere har den nødvendige kompetanse og etterlever God skikk, er av avgjørende betydning for å trygge kundene i dialogen med finansinstitusjonene. Det er imidlertid også viktig for den alminnelige tillit som finansnæringen er avhengig av og for næringens omdømme. En felles kompetansestandard og prøving i et kontrollert miljø bidrar til å gi legitimitet og troverdighet. Finansnæringens Autorisasjonsordninger (FinAut) har flere enn 12.500 autoriserte rådgivere i finansnæringen, og har som mål å sikre at det er kvalitet i salg og rådgivning overfor forbrukere.
  • Manpower er Norges største bemanningsbyrå. Selskapet bemanner og rekrutterer til privat og offentlig sektor. Manpower har medarbeidere med kompetanse fra alle bransjer og tilbyr fleksible bemanningsløsninger.
  • God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling: https://www.finaut.no/god-skikk/god-skikk-regler/