Krevende oppstart med nytt Agricard

Mangeårig leverandør av Agricard, Svenska Enskilda Banken, SEB, sa opp avtalen med Agrikjøp i februar 2019 med virkning fra 04.09.19. Dette medførte kort frist med å innhente ny leverandør. Eika Kredittbank ble suveren vinner i anbudsprosessen.
Krevende oppstart med nytt Agricard

Normalt tar det lang tid å etablere nytt kredittkort for en brukergruppe på 42 000 personer, og Eika hadde i utgangspunktet behov for en etableringsfase fram til tidligst 1.12.2019. SEB var ikke interessert i å møte behovet for en god kundeopplevelse i en overgang. Etableringsprosessen med Eika ble derfor sterkt forkortet, og det måtte derfor gjøres en rekke prioriteringer.

Mange avhengige ledd

Implementeringen av et kredittkort er særdeles komplisert. Delvis på grunn av myndighetenes skjerpede regler for retten til å søke og få kredittkort (lovverk), og nye personvernregler (GDPR) som medfører en spesiell registrering for kortsøkere via agrol.no. Som eksempel vil prosessen med å vise transaksjonsdetaljer med mange underleverandører, medføre mye programmering og testing. Og en betalingstransaksjon med momsregistering, krever at flere ledd programmerer og tilrettelegger sine funksjoner fram mot kundens lesbare oversikt i nettbanken.
Disse prosessene tar normalt mange måneder å ferdigstille. Dette har ført til at nytt Agricard måtte leveres i etapper. Alle funksjoner har dermed ikke vært klare idet kortbrukeren har mottatt sitt kort.

Landbrukets eget kreditt- og fordelskort

Styrene for både Agrikjøp AS og Agrol AS (eierbedriftene) har vært klare på at det kun er et eget Agricard som er et akseptabelt kredittkort for landbruket. Et alternativt, generelt Eurocard er ikke blitt akseptert. Dermed ble samarbeidet med Eika kredittbank iverksatt så raskt det overhodet var mulig.

– Vi er særdeles glade for at Eika ble vår nye samarbeidspartner. Det korte tidsforløpet ville knapt nok vært mulig med en annen leverandør. I tillegg har Eika gjennom sine mange sparebanker rundt i landet unik kunnskap om landbruket med dets utfordringer.

F.eks. blir kredittverdighet hos en nyetablert bonde, eller en bonde med kraftige investeringer siste år, foretatt manuelt dersom personen ber om dette. Det medfører at realverdier hos bonden tas inn i vurderingen.

I tillegg til dette har vi etablert et sjeldent godt samarbeid mellom Eika og Agrikjøp, og Eika har satt uvanlig mange og hardtarbeidende ressurser inn i «prosjekt Agricard», forteller Gunnar Håkenrud, Adm. dir. i Agrikjøp AS og Agrol AS.

Til tross for mange beklagelige forsinkelser for brukerne, har vi tillit til at det unike samarbeidet mellom Eika og Agrikjøp innen kort tid vil gi en mye bedre Agricard brukeropplevelse enn tidligere.

GUNNAR HÅKENRUD, ADM. DIR. I AGROL AS OG AGRIKJØP AS

Beklagelige forsinkelser for brukerne

Dessverre har det oppstått forsinkelser i forbindelse med utsending og mottak av kortet. Dette kan forklares både med produksjonsforhold, tilpasning av innholdet til tre ulike korttyper, forsinkelser gjennom Posten, samt tid til å få lagt inn rabattsystemet i nye kort.

– Circle K har bidratt meget positivt til at drivstoffrabatten nå er klar til bruk slik brukerne forventer, – sågar med ekstra rabatt fram til nyttår. At Esso trakk seg som leverandør fra 4.9.2019 har medført forståelig skuffelse hos mange kortbrukere, og vi er derfor i full gang med å tilføre en erstatning på drivstoffområdet, forsikrer Gunnar Håkenrud.

Bedre transaksjonsoversikt for bonden

Bondens forretningsvirksomhet er avhengig av at fakturamodulen (full transaksjonsoversikt) er knyttet til Agricard Firma. Denne er snart klar i nettbanken, og gjør at bonden enkelt kan administrere brukere og kreditt, samt laste opp dokumentasjon for utlegg som ikke er mulig å få direkte i transaksjonsoversikten. Detaljerte transaksjoner er kun mulig med leverandører vi selv har avtale med. Det jobbes nå med å lage en løsning som henter ut transaksjonsdetaljer for drivstoff som mva., liter m.m., for transaksjoner gjort før løsningen er på plass.
Nye forsikringer, nye produkter og flere fordelsrabatter vil også komme i nye Agricard.

Ser fremover

Til tross for mange beklagelige forsinkelser for brukerne, har vi tillit til at det unike samarbeidet mellom Eika og Agrikjøp innen kort tid vil gi en mye bedre Agricard brukeropplevelse enn tidligere.

– Sammen kjenner vi landbruket i Norge, og sammen skal vi tilby et trygt og praktisk Agricard – til ditt bruk, forteller Gunnar Håkenrud.