Hvordan kan du og dine ansatte reise grønnere?

Det vil alltid være behov for å reise i jobb, men det finnes flere grep bedriften kan vurdere for å hjelpe de ansatte med å ta gode valg.
Hvordan kan du og dine ansatte reise grønnere?
Reise

Berg-Hansen Reisebureau – få kontroll på reisekostnadene

Det er for lengst konstatert at reiselivet er en del av miljøutfordringen. Berg-Hansen ønsker å ta sin del av ansvaret – og heller bli en del av løsningen. Deres viktigste bidrag er å tilrettelegge for at kundene skal ha en mulighet til å ta gode og grønnere valg når de skal ut og reise. God informasjon er selvfølgelig vel så viktig.

Et grønnere reiseprogram

Et bra sted å starte, er i bedriftens eget «reiseprogram». Alle kunder, uansett størrelse, bør ha et tydelig og gjennomtenkt reiseprogram. Reiseprogrammet bør inneholde alle retningslinjer som bedriften har i forbindelse med reise – alt fra hvilke leverandører som skal benyttes, hvilke kostnadstak man har på de ulike reisene, retningslinjer for betaling etc.

Sammen med alle disse retningslinjene, anbefaler Berg-Hansen et kapittel som omhandler hvilke miljøhensyn som skal tas når de ansatte skal på jobbreise og når bedriften skal avholde et arrangement.

Treffes digitalt eller fysisk?

De mest miljøvennlige reisene er de vi ikke tar. Bruk av digitale møteplasser er et utmerket valg i enkelte tilfeller. Bedriften bør derfor si noe i sitt reiseprogram om når et møte skal avholdes digitalt, og når det er greit å reise et sted for å møtes fysisk.

I løpet av pandemien har vi erfart at det er helt nødvendig å møtes – innovasjon skjer ikke over Teams. Men vi har også erfart at mye kan løses digitalt. Vi må med andre ord finne den perfekte balansen.

Tog er en mulighet

Skal den ansatte gjennomføre en jobbreise så kan tog legges inn i reiseprogrammet som alternativt transportmiddel. Selve reiseveien kan bli litt lengre, men fordelen med tog er at man ofte kommer «fra sentrum til sentrum». Du slipper å reise til/fra flyplassen, du slipper venting på flyplassen, du trenger heller ikke å forholde deg til sikkerhetskontrollen og at ansiktskremen din er mer enn 100 ml. At du enkelt kan jobbe på toget og ikke er avhengig av WIFI er også en stor fordel – da kan selve reisen integreres i arbeidsdagen, uten at den blir mindre produktiv.

Som eneste reisebyrå i Norge, har Berg-Hansen fullintegrert togbestilling i reiseportalen Webgate. Her har du tilgang på togreiser i Norge, SJ i Sverige og Eurostar i Europa.

Av og til vil det også være behov for å fly, og da bør reiseprogrammet inneholde retningslinjer som gjør flyreisen så grønn som mulig. I reiseportalen Webgate er alle flyvninger oppgitt med CO2-utslipp for reisen, slik at man får et bevisst forhold til dette. Velg alltid direktefly der det er mulig, da det er ved takeoff og landing flyet bruker mest drivstoff. Ta gjerne stilling til biodrivstoff også, og om de ansatte skal ha muligheten til å kjøpe dette på flyreisene sine. Biodrivstoff er per dags dato tilgjengelig hos SAS og KLM.

Les mer om biodrivstoff her.

Overnattingssteder med miljøhensyn

Reiseprogrammet bør inneholde et krav om å velge hoteller som tar miljøhensyn, der det er mulig.

Hoteller i Norge har blitt relativt gode på bærekraft de seneste årene. Vi ser at det er et konkurransefortrinn når de tilbyr kortreist mat og fokus på både matsvinn og sortering/gjenvinning av avfall. Alle hotellkjedene i Norge er klimasertifiserte, og disse er merket med et grønt blad i reiseportalen Webgate, slik at du kan velge hoteller som tar miljøhensyn. Du kan også velge å sortere på grønnere hoteller, slik at disse kommer først.

Velg riktig leiebil

Hvis bedriften benytter seg av leiebiler på reise, bør reiseprogrammet også inneholde retningslinjer for hvilke type biler som skal bestilles. El-bil bør velges så langt det er mulig. Dette kan du bestille via reiseportalen Webgate, og du har mulighet til å filtrere på dette i søkeresultatet.

De fleste hoteller tilbyr lademuligheter, så strømpåfyll skal være enkel logistikk – i hvert fall innenlands.

Ikke glem arrangementene

De aller fleste bedrifter avholder ulike typer arrangementer i løpet av et år – enten for sine egne ansatte, eller for eksterne. Ikke glem å ha med krav til arrangementene i reiseprogrammet.

Et arrangement, enten det er snakk om en konferanse, et kickoff, julebord eller event, består av mange ulike elementer. Når vi snakker om å gjøre arrangementer litt grønnere, er det viktig å se på hvordan man kan finne gode og smarte løsninger i alle ledd av produksjonen.

Her er noen eksempler på føringer som kan legges:

  • Når du velger lokasjon for arrangementet, velg et sted hvor deltakere kan bruke kollektivtilbud for å komme frem. Eller enda bedre – muligheten for å sykle eller gå.
  • Maten bør være kortreist, så utslippene fra transport av maten blir lavest mulig.
  • Dekor kan leies, lånes eller kjøpes. Må du lage materiell som bannere, roll ups og profilmateriale bør du lage noe som kan gjenbrukes til neste arrangement. Unngå å sette dato eller årstall, og navn på stedet hvor arrangementet holdes.
  • Dropp giveawayene – de pleier å ha kort levetid og blir fort søppel. Vil du gi deltakerne en positiv overraskelse, gi dem en opplevelse, et kurs eller bruk anledningen til å støtte lokale bedrifter og restauranter.

Husk at digitale eller hybride arrangementer også fungerer godt til enkelte formål. Da minimerer du transporten av mennesker, reduserer energibruken, og mengden avfall reduseres kraftig.

Få flere tips rundt arrangementer her.

Klimakompensasjon av reiser og arrangementer

Klimakompensasjon innebærer at du betaler for at klimagassutslippene du forårsaker på reise eller på et arrangement, skal minske et annet sted med samme mengde.

Det er viktig å understreke at et unngått CO2-avtrykk er bedre enn å kompensere for et CO2-avtrykk, men frem til vi lever i et nullutslippssamfunn er klimakompensasjon et av de beste verktøyene du kan ta i bruk.

Berg Hansen har valgt å samarbeide med det norske klima- og teknologiselskapet CHOOOSE, som er blant de beste i bransjen på dette feltet. Når du kompenserer for et CO2-avtrykk gjennom de, går pengene til å finansiere strengt verifiserte klimaprosjekter rundt om i verden, der det trengs som mest.

Her finner du mer nyttig informasjon om klimakompensasjon.

Link til sak: https://www.berg-hansen.no/blogg/hvordan-kan-du-og-dine-ansatte-reise-gronnere/