Hva med en helsesjekk av oljen?

De fleste smørerelaterte maskinhavarier skyldes forurenset olje og dårlig filtrering. Derfor er det merkelig at ikke flere velger å kontrollere oljen i systemene. Med regelmessige oljeanalyser kan nemlig de fleste havariene vært unngått.
Hva med en helsesjekk av oljen?
Produksjon

Fuchs Lubricants – riktig smøreolje til produksjonen

Det er ikke bare vi mennesker som har godt av en helsesjekk av og til. Maskiner og motorer har faktisk det samme behovet. Det blir stadig vanligere å bruke oljeanalyser for å kontrollere oljens og systemets tilstand, samtidig er det svært mange flere som ville hatt reell nytte av å analysere oljen i systemene sine.

Hva er nytten av å gjennomføre oljeanalyser?

Å ha kontroll på hvordan det står til med oljen kan faktisk være svært lønnsomt, blant annet fordi du kan øke driftssikkerheten takket være bedre planlegging av vedlikehold, og du kan optimere oljeskiftintervallene. Dette kan utgjøre ganske store beløp.

En oljeanalyse kan gi uvurderlig informasjon om tilstanden i maskiner og motorer. Analysen kan ikke bare gi et tydelig bilde av oljens tilstand og vise om filtreringen fungerer slik den skal – den kan også avdekke om det foreligger alvorlig slitasje, hvilken type slitasje det eventuelt handler om og hvor i maskinen slitasjen skjer. Oljeanalyser kan til og med advare deg i forkant hvis det finnes forurensninger i oljen som risikerer å skape problemer i fremtiden (som slitasje, korrosjon og trege ventiler). Resultatet av oljeanalysene kan derfor gi deg et mer pålitelig og forutsigbart smøresystem.

Betydningen av kontinuitet

Hvis man ikke har historikk å sammenligne med, er det svært vanskelig, og i noen tilfeller helt umulig, å vite hva som har endret seg i forhold til da alt fungerte som det skulle. Man famler kort sagt i blinde. Kontinuitet er altså alfa omega når man benytter oljeanalyser som et diagnoseverktøy.

Det er forståelig at det kan virke kostbart med oljeanalyser, men samtidig viser det seg at at kostnadene kan bli ufattelig mye høyere når noe går galt. Fuchs sitt råd til deg som «bare» vil vite hvordan oljen har det, er å ta en analyse én til to ganger i året. Hvis du vil vite hvordan maskinen virkelig har det, bør du ta en analyse minimum to, men helst fire ganger per år. Det slurves overraskende ofte med dette, på tross av at det ofte er snakk om svært dyre maskiner og utstyr.

Mindre systemer 

Hvis du ikke har store nok systemer til at det føles økonomisk forsvarlig med regelmessige oljeanalyser, er rådet å sørge for at du regelmessig kontrollerer statusen selv, ved å se og lukte på oljen. Husk å sjekke filtrene. Hvis du har store systemer med mange små komponenter, som for eksempel enkeltstående gir, kan du begrense antall analyser ved å velge ut én enhet som du analyserer regelmessig for å danne deg en oppfatning av passende skiftintervall for alle enhetene i systemet.

Verdt å tenke på ved prøvetaking

Det er viktig å være konsekvent ved prøvetaking, faktisk like viktig som å ta kontinuerlige prøver. Er oljenivået normalt? Har oljen sirkulert ordentlig? Er temperaturen slik den pleier? Hvis du tar prøver fra ulike steder eller på ulike tidspunkter, kommer du til å få ulike resultater. Og ettersom fordelen med regelmessige oljeanalyser er å kunne foreta sammenligninger over tid, må du alltid følge nøyaktig samme rutine. Du må også være bevisst på at det er svært lett å forurense prøven under selve prøvetakingen.

  • Ta oljeprøven fra samme sted og på samme måte hver gang. Oljeprøven skal være representativ for systemet, gjerne fra trykksiden i en hovedledning.
  • Oljen skal (om mulig) ha normal driftstemperatur.
  • Oljenivået i systemet skal være normalt.
  • Prøvetakingsstedet skal være rent. Ved først å tømme ut en liten mengde olje, kan du rense selve tappekranen.
  • Hvis du må bruke sugepumpe: sug fra midten, aldri fra bunnen av oljevolumet.
  • Fyll først prøveflasken med olje og tøm den. Deretter fyller du prøveflasken på nytt og lukker den slik at den kan sendes til analyse.

Vil du vite mer om oljeanalyser?

Kontakt Fuchs om du ønsker hjelp med oljeanalyser, eller om hvis du ønsker å vite mer om hva oljeanalyser kan innebære for deg.

Les mer om oljeanalyser