Digital temperaturovervåkning med ThermIT

Produserer din bedrift ferdigvarer, drifter en eller flere kantiner, eller jobber med inseminering, laboratorier og testing? Slikt arbeid krever sikre rutiner og riktig temperatur til enhver tid.
Digital temperaturovervåkning med ThermIT
Eiendomsdrift

ThermIT – digital temperaturovervåking

Gjennom den nye Agrikjøp-avtalen om ThermIT produkter via den norske forhandler Berg & Dahl AS,  får din bedrift tilgang på et produkt som trådløst og automatisk overvåker, registrerer og kontrollerer temperaturen i frysere, kjølere, lagerrom, ved transport med mer.

Med ThermIT kan bedrifter som fremstiller og arbeider med temperaturfølsomme varer forbedre mattryggheten ved å få full kontroll med temperaturen på råvarer og ferdige produkter. Med ThermITs temperaturovervåking er det også lett å erstatte manuelle rutineoppgaver og få et optimalt energiforbruk.

Mulige bruksområder:

Kjøleskap, frysere, rom og benker, impulskjølere, frysere, containere, mattransport, medisintransport, medisinrom, laboratorier, bod, drivhus, svinestaller, dyretransport, kornsiloer, apotek, matproduksjon, hagebruk, oppbevaring av insemineringsprodukter.

Slik fungerer det

En trådløs sensor plasseres ønsket sted, for eksempel i kjøleskapet eller fryseren. Sensoren plasseres diskret i et sensorrør og sender data om temperaturen til en sentral. Den smarte trådløse temperaturovervåkningen erstatter den manuelle oppfølgingen. Du får automatisk lagret all dokumentasjon elektronisk time for time døgnet rundt i hele fem år. Alle data lagres sentralt i skyen, og lokale software-installasjoner trengs ikke.

Spar tid, energi og penger

Løsningen erstatter de manuelle rutinene når du registrerer temperaturer. Dette sparer tid. Samtidig må man ikke åpne fryseren eller kjøleskapet for å fysisk lese av temperaturen. Dette sparer energi og dermed penger. Presise målinger sikrer riktige temperaturer slik at unødvendig energi og kroner brukes til lave temperaturer. En enkelt kuldegrad betyr omtrent tre prosent mer i strøm per enhet.

Profesjonell overvåkning

Overvåkningen kan enkelt leses av på eget nettsted, men kan også plasseres ved inngangen til butikken, kantinen, i fryselageret eller på en skjerm i personalrommet, hvis man ønsker å synliggjøre den profesjonelle temperaturovervåkingen. På denne måten beroliger man også brukerne som kan se at temperaturen er dokumentert.

Automatiske alarmer og brukervennlighet

Det er veldig enkelt å koble til og bruke systemet med egne innstillinger pr. temperaturområde. Målingene er enkle og brukervennlige med automatisk alarmer. Samtidig vil du selv alltid kunne overvåke temperaturene når som helst via nettportalen og motta automatiske alarmer via mail og sms i tilfelle for store svingninger.

Hvis temperaturen av en eller annen grunn faller utenfor ønsket område, sendes en kort tidsvarsling til de ansvarlige personene, som kan redde varene fra å bli ødelagt.

Ingen installasjon

Bare koble strømmen til hovedmodulen og plasser de trådløse sensorene på de ønskede stedene. Etter en time kan brukeren logge seg på www.thermit.dk og se målingene.

Rask oversikt via mobilappen

Se målingene dine, oppdater data og alarminnstillinger på mobilportalen direkte fra smarttelefonen eller nettbrettet. Mobilportalen støtter alt og gir deg en fin og oversiktlig oversikt.