Fleksibel bemanning

Med mer enn 6000 medarbeidere ute i daglige oppdrag hos kunder i hele Norge, er heller ikke Manpower uberørt av den krisen som utspiller seg i hele arbeidslivet i forbindelse med koronaepidemien.
Fleksibel bemanning
Personal

Manpower – bemannings- og rekrutteringstjenester

Arbeidslivsbarometer

Manpower bistår de fleste bransjer i Norge, og blir av mange ofte sett på som et barometer for hvordan arbeidslivet går. Med god grunn. I noen bransjer er det det nå full stopp. Det gjelder for eksempel bransjer som barnehager, hotell/restaurant og reisenæringen. Men det er ikke helt svart. Det finnes en god del bransjer som har veldig stor etterspørsel etter arbeidskraft, deriblandt varehandel, lager, logistikk og matproduksjon.  Etterspørselen innen logistikk og varehandel skyldes at nordmenn på grunn av viruset handler annerledes enn før. Flere handler på nett på grunn av karantene eller frykt for smitte. I tillegg spiser nå store deler av befolkningen lunsj hjemme i stedet for i kantinen, og kjøper heller litt ekstra når de først er på butikken.

Manpower er svært opptatt av å støtte og være en god samarbeidspartner i en vanskelig tid.  Enkelte bedrifter permitterer, mens andre har et skrikende behov for bemanning, spesielt innenfor bransjene som lager & logistikk, handel/mat og helse.

Beredskapsteam

Manpower har etablert egne beredskapsteam som jobber tett med kunder innen bemanningsplanlegging og rekruttering. Behovet endrer seg fra time til time, og samtidig ønsker flere å se på ulike scenario som nå forberedes. Kritisk kompetanse som midlertidig må erstattes er også områder som diskuteres.

Innen matvarebransjen er teamene i Manpower rigget og klar for å bemanne opp butikker som i verste fall kan oppleve at alle ansatte blir satt i karantene. Her opprettholdes daglig og løpende kontakt med lederne for å holde ajouritet med situasjonen og for å kunne agere raskt om behovet skulle melde seg.

Også annen kritisk kompetanse som hos produksjonsbedrifter, er det etablert egne beredskapsteam over hele landet. Er din bedrift i denne situasjonen skal du få god oversikt fra Manpower over hvem som kan kontaktes om behovet skulle oppstå.

Kandidater gjennomfører tester og kurs i forkant via web-løsninger, slik at de kan i størst mulig grad kan utføre oppgavene som kundene har behov for med kortere opplæringstid. På de største lokasjonene har Manpower etablert siteløsninger som betyr at de er tilstede  på arbeidsplassen for å bistå både medarbeider og kunde.

Utenlandsk arbeidskraft

Mange av de utenlandske medarbeidere som har spisskompetanse og som er kritisk for enkelte bedrifter, har valgt å være igjen i Norge istedenfor å reise hjem i påskeferien. Manpower jobber tett mot bedrifter på fremtidig rekruttering av utenlandsk arbeidskraft og diskuterer daglig hvordan dette skal håndteres i denne kritiske perioden.

Samfunnsansvar

Selv om arbeidsmetodene er litt annerledes, gjør Manpower det samme som før. Med mange permitterte medarbeidere, øker også tilgangen av flinke folk som står klar til å bistå på nye områder hvor presset nå øker.

Manpower er opptatt av sitt samfunnsansvar og ønsker være med i dugnaden som hele landet vårt er oppfordret til.  Avdekkes medarbeidere med helsefaglig bakgrunn, er det tett dialog om muligheten for at disse personene kan fritas fra eksisterende oppdrag i en periode å jobbe i helsesektoren eller der det er behov for den type kompetanse. Det er fokus på å finne gode løsninger, tenke nytt, tilstedeværelse og tilgjengelighet slik at denne Koronaperioden skal bli så lite problematisk som mulig er.

Om du har behov for dialog rundt løsninger, eller kritiske situasjoner som skulle dukke opp, finner du mer informasjon om Agrikjøpavtalen og kontaktpersoner her