Vilkår for Agrikjøp og Agrikjop.no

Hva er Agrikjøp og Agrikjop.no?

Agrikjøp er en innkjøpsorganisasjon som forhandler fram avtaler på vegne av medlemmer i Landbrukssamvirket og deres datterbedrifter. Dette innebærer store innkjøp og reduserte kostnader for brukerne.

Agrikjøp formidler innkjøpsavtaler og er aldri en del av leveransene eller pengestrømmen. Vi er således ikke ansvarlig for leverandørenes tjenester og leveranser, men vi står på din side ved eventuelle uoverensstemmelser.

Agrikjop.no er vår hovedkanal for å formidle våre innkjøpsavtaler som dere kan dra nytte av.

Hvordan forholder Agrikjøp seg til personvern?

Agrikjøp ønsker ikke på noen måte å gjøre noe som strider med regler og lover. Vi ønsker å opptre ryddig og etterrettelig, slik at du skal føle deg sikker på at vi håndterer informasjon om deg på en sikker og god måte.

Alle data om deg lagres og behandles på en sikker og forsvarlig måte. Agrikjop.no benytter skytjenester fra Amazon, og alle data er lagret innenfor EØS området.

Du kan lese vår personvernerklæring her: Personvern

Ansvar

Innholdet på disse nettsidene er kun en oversikt over hvilke produkter og tjenester Agrikjøp tilbyr, samt øvrig aktuell informasjon. Vi tilstreber å presentere korrekt informasjon på våre nettsider, men har ikke ansvar for eventuelle tap som følge av informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig.

Ved behov kan Agrikjøp gjøre endringer i disse retningslinjene. Vi oppfordrer deg derfor til å besøke denne siden fra tid til annen, slik at du holder deg orientert om eventuelle endringer i praksis eller policy.