Agrikjøps innkjøpsavtaler er delt inn i syv ulike kategorier.

Agrikjøps innkjøpsavtaler kan kun benyttes av medlemsbedrifter i Norsk Landbrukssamvirke og deres datterselskaper. Regnskapskontorer tilknyttet Norges Bondelag, og enkeltbedrifter godkjent på annet grunnlag, kan også bruke Agrikjøp.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss på e-post: post@agrikjop.no