Få kontroll på den mobile arbeidsplassen

Nedgangstider åpner muligheter, men mange bedrifter må fokusere på kostnadskutt fremfor å ta IT-investeringene som kan styrke konkurransekraften.
Få kontroll på den mobile arbeidsplassen
IKT

Techstep – digitale og mobile arbeidsplasser

Kriser blir ofte et «knekkpunkt» som gjør det enklere å skjære gjennom diskusjoner, overkomme hindringer og dytte ting høyt nok opp på agendaen – kort sagt, få gjort ting man alltid har visst at man burde gjøre, men ikke fått prioritert. Det er derfor det sies at man aldri må la en god krise gå til spille.

Vi er alle vant til å betale mobilselskapet for det vi bruker av tale- og datatrafikk, uansett om vi gjør det månedlig eller kvartalsvis. Nå kan bedrifter holde sine ansatte med mobilutstyr etter samme modell.

Det å gripe muligheter krever imidlertid gjerne noen investeringer, enten i nytt utstyr for å jobbe smartere mobilt, i oppgraderinger for å utnytte nye samhandlingsmuligheter, eller i utskiftninger for å ta andre digitale grep. Men selv om alle involverte ser at det både vil lønne seg og styrke konkurransekraften på lang sikt, kan krisen gjøre at de kortsiktige utgiftene bli for tunge å bære.

Det å gripe muligheter krever, har Techstep løsninger på.

Kom inn i flyten

Det hele begynner med hvem som eier utstyret dine ansatte jobber på. De fleste arbeidsplasser av litt størrelse holder i dag sine ansatte med en smarttelefon, men hvorfor skal bedriften eie den og bære alle de skjulte kostnadene som følger med en slik modell?

Vi er alle vant til å betale mobilselskapet for det vi bruker av tale- og datatrafikk, uansett om vi gjør det månedlig eller kvartalsvis. Nå kan bedrifter holde sine ansatte med mobilutstyr etter samme modell: Heller enn store investeringer «up front», eller omfattende programmer hver gang modeller skal byttes ut, får dere alle kostnader fordelt på en månedlig regning. Heller enn kapitalbinding og avskrivninger, kan dere få forutsigbare kostnader som kan skaleres etter hvert som virksomheten vokser og utvikler seg.

Så hvis din bedrift i dag sitter med ansatte som har arbeidsoppgaver hvor det jevnlig er behov for manualer, ordreblokker, ringpermer eller bærbare datamaskiner, og vet at disse oppgavene kunne vært gjort bedre hvis dere gikk over til å bruke de riktige applikasjonene på et nettbrett, er det ingen grunn for å utsette endringen. Med Techstep Flow får dere ikke bare finansiert enhetene, dere får også en komplett pakke for å styre og administrere dem – og her ligger det ytterligere besparelser.

Skjulte kostnader med drift

En slik omlegging fører også med seg andre fordeler: Flow har funksjonalitet som automatisk skiller ut kostnader som bedriften ikke ønsker å dekke (som for eksempel parkering, VG+ eller Idol-stemmer), noe som gir økonomiavdelingen en mye enklere hverdag. Selskapet får også en portal hvor den ansatte kan administrere sine enheter og abonnement selv, noe som gir IT-avdelingen mindre arbeid og større trygghet.

Videre får bedriftens ansatte en tilpasset nettbutikk hvor de kan velge fritt blant standardmodellene bedriften har plukket ut (eller selv legge noen ekstra kroner i det for å få en kraftigere utgave), noe som avlaster den interne administrasjonen av løsningen. Flow besørger dessuten alt det nødvendige for mobilutstyret når ansatte slutter eller begynner – eller om uhellet skulle være ute.

Alle fordelene dette medfører for drift og økonomi, gjør Techstep Flow til en veldig gunstig pakke selv under normale omstendigheter. Nå kan dette fort være nettopp selve løsningen dere behøver for å ruste dere for hverdagen som venter oss når krisen er over og en ny arbeidshverdag begynner.