Koronasituasjonen hos Berg-Hansen

Den siste tiden har vært uvirkelig, og vi står overfor en ekstraordinær situasjon. Som Kong Harald formidlet: «Vi kjenner hverken igjen hverdagen vår eller verden rundt oss".
Koronasituasjonen hos Berg-Hansen
Reise

Berg-Hansen Reisebureau – få kontroll på reisekostnadene

Berg-Hansens største prioritet er at alle som ønsker å komme hjem til Norge får hjelp til dette. Både lørdag 14.mars og søndag 15.mars ble det trappet opp med ekstra bemanning for å kunne bistå kunder som trenger hjelp. Framover vil imidlertid bemanningen bli redusert, men de vil like fullt sørge for at drift av kritiske systemer og nødvendig bemanning på sitt kundesenter blir ivaretatt. Digitale bestillingsløsninger vil bli driftet som normalt.

Berg-Hansen er Norges største reisebyrå. I alle år har de hatt en trygg drift. Selskapet er gjeldfritt og har penger på bok. De har sørget for arbeidsplasser over hele landet, og vært en bidragsyter inn til den norske velferdsstaten. Det skal de fortsette med. Det iverksettes nå omfattende tiltak for å redde Berg-Hansens fremtid. Målet er å komme ut av denne krisen med nyvunnet styrke, å fortsette med det de liker aller best; betjene kunder enten formålet er jobbreiser, privatreiser eller gruppereiser.

Har du behov for nødvendig bistand?

Send e-post til: bestilling@berg-hansen.no eller kontakt Berg-Hansen på telefon: 08050.

Se spørsmål og svar i forbindelse med koronasituasjonen og din reise her

Samtidig oppfordres til bruk av selvbetjeningsløsninger som Webgate og Travel Tracker.