Hvem kan bruke avtalene?

 

Agrikjøps innkjøpsavtaler og agrikjop.no kan benyttes av medlemsbedrifter i Norsk Landbrukssamvirke og deres datterselskaper. Regnskapskontorer tilknyttet Norges Bondelag, og enkeltbedrifter godkjent på annet grunnlag, kan også bruke Agrikjøp.

Ved registrering skal det benyttes personlig e-post med firmadomene. Dersom domenet ikke er registrert på agrikjop.no, vil registreringssøknaden behandles manuelt, og godkjennes eller avslås i henhold til Agrikjøps gjeldende liste over godkjente bedrifter.

Som ansatt i en av ovennevnte bedrifter får du, ved registrering på agrikjop.no, også opprettet brukerkonto på agrol.no. Du kan da benytte deg av Agrols fordelsprogrammet for bønder og ansatte i landbrukssamvirket.