Slik påvirkes reisebransjen av pandemi, krig og høye strømpriser

For mange er hverdagen tilbake til normalen etter pandemien. For reisebransjen er det fortsatt mange ringvirkninger.
Slik påvirkes reisebransjen av pandemi, krig og høye strømpriser
Reise

Berg-Hansen Reisebureau – få kontroll på reisekostnadene

I tillegg påvirker en urolig verden våre produkter og tjenester. Men flyr vi mer eller mindre sammenlignet med 2019? Og er det kun i Norge det har blitt dyrere å bo på hotell? I denne artikkelen får du svaret.

I verden rundt oss ser vi krig og uroligheter, og en pandemi som fortsatt holder koken. Her hjemme er det høye priser på strøm, råvarer og drivstoff som påvirker oss alle. Det er verdt å merke seg at disse faktorene også påvirker reisebransjen i svært stor grad.

Flymarkedet tar seg gradvis opp

Avinor melder at 24 millioner passasjerer reiste til og fra Avinors flyplasser i Norge i første halvår (januar – juni 2022). Selv om dette er en nedgang på 23 prosent sammenlignet med 2019, må vi også huske at vi i år har opplevd flere streiker og omikron. Som en konsekvens ble mange fly satt på bakken og gir derfor utslag på passasjertallene.

De store utenlandske selskapene har fremdeles sine utfordringer, og mye skyldes mangel på ansatte. Logistikkproblemer på flyplasser i Europa har gitt ulike konsekvenser; Schiphol melder fremdeles om inntil 4 timer ventetid på innsjekk, mens London har bedt flyselskapene kutte kapasitet da de ikke klarer å håndtere mengden passasjerer. Disse begrensningene er besluttet å vare frem til 29. oktober 2022.  

Vi ser også økte priser på flybilletter. Elementer som gjeninnføring av flyplassavgifter, ekstreme drivstoffutgifter, og økte mat- og personalutgifter gjør at flyselskapene må øke billettinntektene for å overleve. Det har også kommet nye og «kreative» løsninger for ekstra inntekter, blant annet endring i bagasjeregler som fører til at selv bagasje i hattehyllen har en ekstra kostnad.

Et annet tiltak for å øke inntjeningen er hyppige priskampanjer for å lokke de reisende. Dette er priser som sjeldent egner seg for jobbreisende, og kun for de mest fleksible ferieturistene; de er til et begrenset antall destinasjoner, til mindre attraktive tider og dager, og uten fleksibilitet. Det er som regel få billetter tilgjengelig til disse lave prisene. Det er verdt å merke seg at det er «startprisen» som blir presentert, og dersom du ønsker bagasje og fleksibilitet vil prisen fort bli en helt annen.

Den internasjonale organisasjonen for lufttransport, IATA, forventer at all kapasitet først vil være tilbake i 2024. Sett fra et norsk perspektiv så vil vi nok være tilbake tidligere.


Noen fakta om flymarkedet:

  • Det er kun 12 prosent nedgang i antall avganger og landinger først halvår 2022 sammenlignet med 2019. Innenlands nærmer vi oss «normalen», men utland henger litt etter.
  • I juni 2022 hadde Bergen Lufthavn Flesland 13 prosent høyere aktivitet på flyene enn i 2019. Hovedårsaken er at Widerøe har opprettet en ny «hub» på Flesland, og har derfor økt sin trafikk kraftig ut og inn av Bergen. Selskapet er i ferd med å gjøre det samme i Trondheim, og vi forventer samme effekt der.
  • Det er forventet at kapasitet og ruteprogram innenlands i år vil havne på nivå med 2019. Vi ser at utenlands henger litt etter, og Avinor forventer at kapasiteten her vil ende på rundt 17 prosent bak 2019.

Flere hotellrom, men fortsatt «fulle hus»

Hotellene hadde en «treg» start på året, men dette snudde for vår- og sommermånedene. Totalt sett har hotellene kun hatt en 2 prosent nedgang i antall solgte rom, sammenlignet med 2019.

Hvis du har bestilt overnatting eller møte/konferanse i høst, så vet du at det har vært og fremdeles er stort trykk og fulle hus. Det er utfordrende å finne møtekapasitet til større møter i de store byene i september, og tidvis også oktober og november 2022.

Det er størst pågang tirsdag-torsdag, samtidig som vi ser at trenden med høyt belegg i helgene fortsetter.  Det er tydelig at mange fortsatt ønsker å ha helgeopplevelser på hotell i eget land. Anbefalingen når det gjelder overnatting og arrangementer er å være tidig ute, og være fleksibel på dag og sted.

Prismessig ser vi at snittprisen på hotell i Norge har økt med 18 prosent sammenlignet med 2019. På lik linje med fly er prisene preget av markedet generelt. Det er økte kostnader på mat, strøm og personal, som betyr at også hotellene må øke sine priser. Prisene stiger også som en konsekvens av tilbud og etterspørsel. Høy etterspørsel fører til økte priser.

Til tross for denne kraftige prisøkningen ligger Norge generelt et godt stykke bak resten av både Skandinavia og Europa når det gjelder snittpriser.


Noen fakta om hotellmarkedet:

  • De store kjedene har fortsatt å ekspandere i løpet av pandemien, og det finnes nå hele 9 prosent flere hotellrom tilgjengelig på det norske markedet enn i 2019.
  • Vi kan nevne at renoveringen av Scandic Holmenkollen Park Hotel er ferdigstilt, og at det mye omtalte hotellet, Sommerro på Solli Plass (Oslo), åpnet dørene 1. september 2022. Nylig åpnet også Quality Hotel Harstad dørene, beliggende rett på kaikanten i Harstad.
  • Det er selvsagt ulikt prisnivå i de forskjellige byene. I perioden januar-juli 2022 er det faktisk Kristiansand som har de høyeste snittprisene i landet. Deretter følger Oslo, Ålesund og Bergen.

Hele artikkelen finner du her