Slik hjelper Volvo deg i hverdagen

Volvo er opptatt av bil-innovasjoner og fremtidens bilkjøring. De oppfinner ny teknologi der det ikke allerede finnes noen, og kombinerer teknologier for å skape nye opplevelser.
Slik hjelper Volvo deg i hverdagen
Transport

Volvo – eksklusiv rabatt på ny bil

Volvo ønsker å gi deg frihet til å bruke din firmabil på en personlig, bærekraftig og sikker måte. Ved å ta i bruk den nyeste teknologien ønsker de å hjelpe deg i hverdagen.

Deres ambisjoner retter seg mot mennesker, sikkerhet og bærekraft.

Fremtidens bilkjøring

Volvos målsetting er tydelig. Ingen skal bli alvorlig skadet eller miste livet i en ny Volvo. Cirka 50 prosent av bilene som produseres og selges, skal være elektriske innen 2025. I tillegg har Volvo ambisjoner å om redusere karbonavtrykket per bil med 40 prosent innen 2025.

Det er på tide med forandring

Trafikksikkerhet til Volvo er fremmet i nesten et århundre. De nåværende Volvo-modellene er fullpakket med sikkerhetsteknologi og er blant de sikreste bilene som noen gang har eksistert. Den neste revolusjonen innen forbedring av trafikksikkerheten er den største utfordringen av dem alle: Forskningen tilsier nemlig at vi ikke kommer utenom å gjøre noe med føreradferden dersom vi skal klare å redusere dødsulykker og personskader på veiene våre ytterligere. De tre adferdsproblemene som ligger bak mange alvorlige ulykker, er råkjøring, rus og distraksjon.

De tre utfordringer for trafikksikkerheten

 • Råkjøring
  Å ikke avpasse farten etter forholdene i visse trafikksituasjoner fører til redusert kontroll under kjøring. Råkjøring er fortsatt en av hovedårsakene til dødsulykker i trafikken.
 • Rus
  Berusede bilførere er en av de alvorligste truslene mot trafikksikkerheten. Dårlig konsentrasjon og nedsatt reaksjonsevne på grunn av rus gjør føreren uskikket til å kjøre og kan føre til alvorlig personskade eller død.
 • Distraksjon
  Distraksjon er en risikofaktor for alle førere og et alvorlig problem for trafikksikkerheten. I likhet med rus kan distraksjon føre til sen reaksjon og tap av kontroll under kjøring.

Tryggere kjøring

Etter å ha studert titusenvis av virkelige ulykker, har Volvo lært hvor viktig det er å gjøre noe med folks adferd på disse tre hovedområdene, og er fast bestemt på å hjelpe folk til å bli best mulige bilførere.

Av erfaring vet vi at avanserte sikkerhetsinnovasjoner kan utgjøre en forskjell. Innovasjoner som støtter bilførerne når de trenger det mest – intuitiv teknologi som jobber sammen med førerne, ikke mot dem. Målet er å registrere farlig kjøreadferd og støtte med korrigerende tiltak når det er nødvendig.

 • Care Key

Nylig lanserte Volvo Care Key-initiativet, som er rettet mot å håndtere råkjøring, en av de største utfordringene for trafikksikkerheten. Volvo-førere kan bruke Care Key til å begrense bilens toppfart og gjøre det lettere å opprettholde en sikker hastighet når de låner ut bilen til yngre og uerfarne førere. Fra og med i år er Care Key standard på alle nye Volvoer og gjenspeiler deres ambisjon om å støtte bedre føreradferd.

 • Bilkameraer

Bilmonterte løsninger er viktig og skal bidra til å håndtere to av de viktigste risikofaktorene i trafikken, nemlig distraksjon og rus. Sammen med sensorer setter bilkameraer bilen i stand til å støtte føreren via Volvo on Call, og når en tydelig beruset eller distrahert fører risikerer alvorlig personskade eller død, svinger bilen til side og stanser trygt. Denne kommende teknologien skal hjelpe bilførere i ekstreme situasjoner der de mister evnen til å styre bilen på en trygg måte.

 • Toppfartsbegrensning

Alle nye Volvo leveres nå med en begrenset toppfart på 180 km/t. Med dette oppfyller Volvo sitt løfte om å lansere en slik toppfartsbegrensning – fordi råkjøring er en av de største truslene mot trafikksikkerheten. Å motivere førere til å redusere farten er bare én del av innsatsen vår for å ta et aktivt ansvar i arbeidet med å oppnå null dødsfall i trafikken gjennom å støtte bedre føreradferd.