Er du klar for Plan C?

Pandemien kan endre våre arbeidsrutiner for alltid. Dagens arbeidssituasjon er helt ny. Mange bedrifter har kanskje en alternativ plan B for kortsiktig fleksibelt arbeid, men hva skjer hvis den planen også må endres i fremtiden?
Er du klar for Plan C?
Kontor

Lyreco – kontor og forbruksmateriell

WHO anser bedrifter og arbeidsgivere som viktige for å begrense spredningen av smitte.  Så hvordan vil du ivareta sikkerheten til ansatte, klienter og kunder i tiden fremover? Spesielt når anbefalinger og retningslinjer ser ut til å endres hele tiden?

Det er her Staples kan bidra som din fleksible partner i hverdagen.  Staples ønsker være med på å forutse utfordringene og planlegge for det uforutsette. Dette er grunnen til at de har utviklet Plan C.

Hva er Plan C?

Plan C er Staples skreddersydde veileder for produkter og løsninger utviklet for å hjelpe deg med å forberede en trygg retur til arbeidsplassen. Uansett bransje eller arbeidssted er de klare til å veilede deg gjennom utfordringene, og hjelpe deg med å planlegge for en fremtid ingen kunne forutse. Plan C skal hjelpe deg med å ivaretar smittevern både på arbeidsplassen, ved gode hjemmekontorløsninger, og generell trygghet og hygiene uansett hvor medarbeiderne er.  Du kan lese mer om Plan C sortimentet i Staples egen nettshop. 

Sjekkliste for smittevern

Har mange begynt å jobbe på kontoret igjen? Klar til å begynne og invitere inn møtegjester igjen? Staples har laget en sjekkliste med tips og råd som kan være nyttige.

Merking av lokalene

Vi skal fortsatt opprettholde minimum 1 meters avstand mellom oss. Dersom du tar en tommestokk med deg rundt i lokalene vil du fort se at det kan være krevende å få til 1 meters avstand til enhver tid. God merking av lokalene vil gjøre det enklere for medarbeiderne å huske på å holde avstand.

Møterom

Tilpass riktig avstand mellom deltakere og fjern unødvendige stoler.

Sørg for utstyr så berøringsflater kan rengjøres og eventuelt desinfiseres etter bruk, og heng et oppslag med instrukser ved utgangsdøren. Hånddesinfeksjon bør være lett tilgjengelig.

Gi gjerne hver møtedeltaker en egen whiteboardpenn, så behøver ikke disse rengjøres etter bruk.

Møtearrangør får ansvar for å føre en logg med kontaktdata til samtlige møtedeltakere, med tanke på eventuell smittesporing.

Tekjøkken/pauserom

Heng opp instrukser for bruk. Tenk for eksempel på tømming av oppvaskmaskinen – her kan engangshansker være praktisk. Alternativt kan dere bruke engangsartikler akkurat i denne perioden.

Sørg for tilstrekkelig med utstyr for renhold.

Også her er det en god ide å måle opp hvor mange det er plass til, og merke plasser som ikke skal brukes. Kanskje en «køordner» for kaffemaskinen, med merking på gulvet, kan være lurt?

Lag rutiner for hyppig renhold av kaffemaskiner og annet utstyr som berøres mye. Heng også opp påminnelser om håndvask, og legg til rette for dette.

Toalett/garderobe

Gå gjennom renholdsrutinene, og pass på at de er gode nok med tanke på smittevern.

Sørg for tilstrekkelig såpetørkepapir og mulighet for desinfeksjon.  Dersom dere har montert automatiske hånd-tørkere, bør disse stenges. Kanskje er tiden inne for å investere i berøringsfrie systemer for håndsåpe og tørk for å unngå ekstra berøringspunkter.

Heng opp råd om riktig håndvask.

Dersom lokalene er store nok, kan det være lurt å reservere ett toalett til besøkende for å skjerme de ansatte. Dette er selvfølgelig ikke mulig alle steder, og da må gode renholdsrutiner gjøre nytten.

Andre tiltak

Dette er tiden for å gå gjennom renholdsrutiner og vurdere om de er gode nok. Det vil antakelig være nødvendig med forsterket renhold i en periode.

Berøringsflater som mange er i kontakt med trenger hyppigere renhold nå. Dette er for eksempel dørhåndtak, lysbrytere, heisknapper, kaffemaskiner, printere etc.

Dersom lokalene og virksomheten tillater det er det bra å begrense de områdene besøkende har tilgang til. Dette kan redusere smitterisiko, og også gjøre eventuell smittesporing enklere. Kan dere for eksempel bruke møterom som ligger nær utgangen og unngå at besøkende går gjennom kontorlandskap?

Matservering bør ikke gjøres fra buffet. I stedet er porsjonering, gjerne i engangsbeholdere, en praktisk løsning. Tenk også på at den som eventuelt skal levere disse beholderne har mulighet til å gjøre det på en hygienisk måte, uten å ta på dørhåndtak og andre berøringsflater.

Folkehelseinstituttet og arbeidstilsynet har oppdaterte råd om smittevern, og vi anbefaler alle å følge med der.

[1] Mer veiledning fra WHO finner du her

[2] Mer informasjon om håndhygiene finner du her

[3] Mer veiledning fra FHI finner du her

[4] Mer informasjon om produkter og priser gjennom Agrikjøpavtalen finner du her