Korona leverandørinformasjon som berører Agrikjøp-avtaler

Her videreformidler vi informasjon fra våre leverandører knyttet til situasjonen rundt koronaviruset. Følg med på siden slik at du er kjent med hvordan situasjonen eventuelt påvirker avtalebruk.
Koronasituasjonen Agrikjøp
Gallery image

Agrikjøp følger kravene fra Folkehelseinstituttet og vi følger anbefalinger de til enhver tid gir.

Internt har Agrikjøp iverksatt følgende:

  • unngå kollektiv transport så langt det lar seg gjøre
  • bruk av digitale møteverktøy fremfor fysiske møter/besøk
  • hjemmekontor for våre ansatte
  • smitteverntiltak for de som må på kontoret

HER FINNER DU LEVERANDØRINFORMASJON KNYTTET TIL KORONASITUASJONEN

Eiendomsdrift

IKT

Kontor

Personal

Produksjon

Reise

Transport

Agricard