Kommunikasjon, samarbeid og problemløsning er ferdigheter som etterspørres – vil du forsterke dine?

Meld deg på Manpower coachingprogram
Manpower
Gallery image

Digitalisering og endringer i arbeidslivet gjør at det er andre ferdigheter som skal til for å lykkes enn tidligere. Kommunikasjon, samarbeid og problemløsning er de tre mest etterspurte ferdighetene hos ledere og medarbeidere viser Manpowers internasjonale forskning. I tillegg ser vi at både ledere og medarbeidere må kontinuerlig utvikle sin kompetanse og øke sin læringsvillighet for å kunne holde tritt inn i det ukjente.

Er du leder eller en som vil lære hvordan du kan utvikle deg og støtte de rundt deg?

Coaching innebærer å bruke hjerne, hjerte og magefølelsen. Dette kurset gir deg konkrete verktøy som gjør at du får forsterket disse ferdighetene, det vil gjøre det lettere å bygge solide team, sette retning, skape et miljø for læring og innovasjon, hvor medarbeidere føler seg trygge og motiverte selv i stor endringstakt.

Right Management har mer enn 30 års erfaring fra ledelse, coaching og utvikling, og Manpower inviterer deg til deres coachingprogram med fokus på coachende samtaleteknikker som vil gjøre deg godt rustet til å navigere og lede inn i fremtiden. Programmet har fokus på konkrete verktøy og praktiske øvelser. Som en del av programmet vil du også få tildelt en egen mentorcoach som vil gi deg individuell tilbakemelding for å sikre mest mulig læring og utvikling.

Coachingtilnærmingen tar utgangspunkt i evidensbaserte teknikker og teorier, men tar samtidig inn at ulike mennesker og situasjoner krever ulik tilnærming. Programmet blir ledet av Right Managements fremste spesialister på coaching og ledelse, og har et kort og intensivt løp som passer inn i en travel hverdag.

Læringsmål

 • Få innsikt i de siste trendene innen arbeidsmarkedet som gjør deg bedre rustet til å attrahere, beholde og utvikle de beste medarbeiderne
 • Få bakgrunn, forståelse og teori – hvorfor blir coachingferdigheter enda viktigere i arbeidslivet fremover?
 • Lære metoder og sentrale verktøy, modeller og prosesser
 • Kunne bruke coachende teknikker for å øke læring, utvikling, prestasjoner og motivasjon for deg selv og de rundt deg.
 • Hjelpe andre med å fi nne egne løsninger og dermed øke eierskap og gjennomføringsevne
 • Fasilitere effektive møter og refl ekterende team
 • Bidra til kreativitet og innovasjon ved bruk av coachingteknikker
 • Øke medarbeideres mobilitet og medarbeiderskap
 • Økt relevans og «empoyability» i morgendagens arbeidsmarked

Mål og målgrupper

Right Managements coachingprogram er spesielt myntet på deg som ønsker å bruke coaching, veiledning og fasilitering for å kunne bidra til at man arbeider mer effektivt med medarbeidere og team. Dette kan være ledere, HR-medarbeidere, konsulenter eller prosjektledere.

Fagansvarlige og kursleder

Marte Jæger, seniorkonsulent hos Right Management.

Marte har en master fra London School of Economics og bred erfaring fra prosjektledelse og organisasjonsutvikling, med spesielt fokus på kultur og samarbeid. Hun er sertifisert coach (ACC) og teamcoach fra Erickson, og har vært mentor og fasilitator på fl ere lederutviklingsprogrammer. I eget foretak har hun de siste årene coachet ledere på kommunikasjon og bevissthet rundt egen ledelsesplattform. Hun har også erfaring fra karriereveiledning, prosessledelse og gruppefasilitering, samt andre coachingretninger og metoder (Neuroscience and Transformational Coaching, CTI, ikkevoldelig kommunikasjon, krisedebriefing og psykososial førstehjelp).

Gjennom programmet vil man ha flere foredragsholdere og kursledere.

Datoer for moduler

 • 17. september kl 09:00 – 15:00
 • 24. oktober kl 09:00 – 15:00
 • 21. november kl 09:00 – 15:00

Kursavgift

Totalpris for 3 heldagsmoduler, mentorcoach, læringsgruppe og diplom er kr. 21 500,- eks moms.

For mer informasjon

Kontakt Trude Kinn Backe på tlf 971 31 037 eller e-post Trude.Kinn.Backe@right.no