Fjernarbeid – trygt på jobben og hjemme

For mange har myndighetenes retningslinjer om fysisk avstand ført til mer arbeid utenfor kontoret. Andre har jobbet under nye forhold og retningslinjer på arbeidsplassen sin.
Fjernarbeid – trygt på jobben og hjemme
Kontor

Input interior – innredning til det fleksible kontoret

Uansett om du allerede har vendt tilbake til arbeidsplassen, eller planlegger å gjøre det, er det viktig å føle både fysisk og psykisk trygghet i den nye arbeidshverdagen. Derfor vil Input interior gi deg noen tips om hvordan din bedrift med enkle midler kan skape et trygt miljø på arbeidsplassen.

Trygg arbeidsplass i usikre tider.

For å unngå sykdom og smitte på arbeidsplassen må vi:

 1. risikovurdere faren for smitte.
 2. vurdere hvor stor fare den utgjør for arbeidstakerne.
 3. motvirke risiko / iverksette beskyttelsestiltak.
 4. informere medarbeiderne og gi dem verneutstyr ved behov.
 5. les mer om risikovurdering her 

Rent og trygt

For å skape en ren og trygg arbeidsplass er det viktig at:

 1. alle medarbeidere har mulighet til å vaske hendene med varmt vann og såpe.
 2. de som ikke har vaskemuligheter i løpet av dagen, har tilgang til hånddesinfeksjon.
 3. hånddesinfeksjon gjøres tilgjengelig på strategiske steder og fylles på regelmessig.
 4. alle medarbeidere følger myndighetenes retningslinjer ved sykdom og symptomer.
  Informer om gjeldende retningslinjer ved flere anledninger.
 5. arbeidsstasjoner og redskaper som brukes av flere personer i primært aktivitetsbaserte
  miljøer, rengjøres umiddelbart etter bruk.
 6. fellesarealer som lunsjrom, kjøkken og toaletter samt overflater som dørhåndtak, heisknapper og lysbrytere rengjøres regelmessig i løpet av arbeidsdagen.
 7. vinduer og dører, om mulig, står åpne under møter for å øke ventilasjonen hvis flere
  personer samles i mindre rom.

Avskjerming

For å unngå at medarbeidere eksponeres for kollegaer, kunder og besøkende, er det viktig at:

 1. de arbeidsplassene som er mest utsatt, for eksempel. resepsjonsdisker eller tettstående
  arbeidsplasser, avskjermes med skjermer, lydabsorbenter og romdelere.
 2. det er tilgang til flyttbare skjermer som kan brukes til å skape private, avskjermede
  arbeidsplasser i et åpent kontorlandskap.
 3. det skjermes av i alle retninger rundt en arbeidsplass som kan ha behov for avskjerming.
 4. velger avskjerming i materialer som er enkle å rengjøre, og tekstiler som kan
  tørkes av eller vaskes.

Hjemmekontoret – kampanjetilbud

Mulighetene for fjernarbeid har også økt og hjemmekontoret har blitt et viktig supplement til arbeidsplassen.

Nå har Input interior gode tilbud på produkter for et ergonomisk og bærekraftig arbeidsmiljø som tar hensyn til hjemmets forutsetninger og en ny hverdag.

Sjekk ut deres kampanjetilbud til hjemmekontoret.

For de som jobber hjemmefra i lengre perioder er det viktig med en fungerende hverdag. Din bedrift har det overordnede ansvaret for de ansattes arbeidsmiljø – også ved fjernarbeid. Men i den nåværende situasjonen, som ingen hadde kunnet forutse, er det viktig at alle tar ansvar for å ta opp problemer, risiko og forbedringspotensial.

Har du ikke gode nok forutsetninger for velfungerende fjernarbeid?

Kontakt gjerne Input interior for veiledning og informasjon om temaet.

Mer om Agrikjøp-avtalen med Input interior finner du her