Beskytt ditt renrom mot COVID-19

Kontamineringskontroll har blitt testet til det ytterste det siste året. Når virustrusselen er så tett på, må alle tiltak hos Elis ikke bare være innovative, men også basert på grundig forskning.
Beskytt ditt renrom mot COVID-19
Produksjon

Elis – arbeidstøy med kvalitet

Elis (tidligere Berendsen) jobber tett med sine partnere og selvstendige forskningslaboratorier for å fastslå at deres produkter og tjenester kan redusere kryss kontaminering. To av produktene har fått vitenskapelig bevis for å beskytte fasiliteter mot virus fra COVID-19 familien – MicronQuick mikrofiberkluter og Flexi Mat klebematter.

MicronQuick mikrofiberklut

 • Beskytt overflatene dine mot COVID-19 med mikrofiberkluter for renrom
 • Destruktiv effekt mot Bovint coronavirus (BCoV) (surrogat av COVID-19)
 • 99.86% viral reduksjon
 • Ingen påviste virusrester etter testen
 • Vitenskapelig beviste resultater fra uavhengig tysk laboratorium, Dr. Brill + Partner GmbH, Institutt for hygiene og mikrobiologi
Elis microfiberklut

Flexi Mat klebematte

 • Beskyttelse mot viruset på det største kontamineringsområdet hos alle – nemlig GULVET
 • Flexi Mat gir effektiv partikkelretensjon
 • Bemerkelsesverdig gjennomsnittlig prosentandel av virusreduksjon på 97.89% av COVID-19
 • Flexi Mat tiltrekker seg og fanger opp virusbærere
 • Effektiv rengjøring hver fjerde time for å drepe virusene
 • Vitenskapelig bevist viral reduksjon fra uavhengig testlaboratorium, Perfectus Biomed, UK
Elis klebematte

99,86% viral reduksjon – ingen påviste virusrester

Uavhengig tysk laboratorium, Dr. Brill + Partner GmbH, Institutt for hygiene og Mikrobiologi har utført testen for å evaluere MicronQuick klutens evne til å fjerne virus fra PVC gulv mot bovint koronavirus (BCoV) som surrogat for SARS-CoV-2 koronavirus. De konkluderte med at renromskluten fuktet med 40 ml renset vann oppnådde 99,86 % reduksjon av bovint koronavirus (BCoV) uten påviste rester av virus.

Testmetoden er basert på EN 16615:2015, en kvantitativ testmetode for evaluering av bakterie- og gjærdrepende aktivitet på ikke-porøse overflater med mekanisk virkning, ved bruk av klut i det medisinske området.

Testresultatet viser etter vask med klut fuktet med 40 ml renset vann,

 • Ingen gjenværende virus i de 4 testfeltene
 • Reduksjonsfaktoren for de to testkjøringene var > 2,88 log (99.86% reduksjon) på felt T1
 • Akkumuleringsfaktoren (AF) for testfelt T2-T4 er i snitt <1,50 log TCID50 /ml og i sum < 1,98 log TCID 50/ml.

Det ble valgt å utføre testene med Bovint koronavirus (BCoV) fordi kun et begrenset antall laboratorier i verden for tiden kan håndtere SARS-CoV-2 (COVID-19). BCoV overføres ikke til mennesker, så det er trygt å håndtere for testinstitutter.

Resultatene er derimot sammenlignbare fordi bovint koronavirus BCoV hører til samme biologiske underfamilie og generiske gruppe som SARS-CoV-2. Bovint koronavirus BCoV er sammenlignbar i størrelse, struktur og hvordan den er innrammet.

Det klebrige temaet rundt COVID-19 – å redusere virusforurensing på gulvene

I den konstante kampen mot COVID-19 kan Elis Cleanroom tilby Flexi Mat, som har viste seg å aktivt beskytte mot viruset der det alltid er mest forurensing, nemlig på gulvet. Denne påstanden underbygges av tester utført av det uavhengige testlaboratoriet Perfectus Biomed.

Testene ble utført ved hjelp av BS ISO 21702:2019. Fire hundre mikroliter av humant koronavirus 229E (CoV 229E) ble inokulert på testflatene. Inokulatet ble dekket med en steril film inkubert ved 20oC i 4 timer. Etter inkubering ble testflater plassert i et analyseverktøy og skyllet grundig for å resuspendere det gjenværende viruset.

Etter å ha fulgt denne prosedyren ble Flexi Mat funnet å ha bemerkelsesverdig gjennomsnittlig prosent av virusreduksjon på 97.89%. For maksimal beskyttelse bør imidlertid matten rengjøres regelmessig hver fjerde time.

Flexi Mat er effektiv til å holde på partikler og har ingen av engangs avrivingsmattenes negative sider. Det er viktig at forurensing fra fottøy fanges av matten og forhindres i å tas med inn i et hvilket som helst renromsområde, men engangs avrivingsmattene har kun 27% effektivitet på denne oppgaven *. På et overlappende område på Flexi Mat fjernes ytterligere 90.3% av partiklene fra skoovertrekk, sammenlignet med en økning på opp til 381.9% som blir påført tilbake på skoen ved bruk av engangs avrivingsmatter, og reduserer derved effektiviteten fra 27% til 11%.

I tillegg forblir Flexi Mat festet til gulvet for å unngå fare for å snuble i matten, den har ingen statisk ladning, vil ikke lage rifter i skoovertrekk og har ikke lim som blir med inn i renrommet og forårsaker forurensing. Hvis ikke engangs avrivingsmatter fjernes riktig, frigjøres inntil 215 000 partikler under prosessen med fjerning av matten. Til slutt er arkene, som rives av engangsmattene, forurenset og skal kastes som farlig avfall, som er dyrt.